1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)
  5. ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม
  6. การประยุกต์ใช้งาน

ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม

KV-P ซีรี่ส์

การประยุกต์ใช้งาน PLC รุ่น KV-P ซีรี่ส์

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานอัตโนมัติและการตรวจจับ

เป็นเคาน์เตอร์/ไทม์เมอร์ประสิทธิภาพสูง

เป็นเคาน์เตอร์/ไทม์เมอร์ประสิทธิภาพสูง

แสดงการทำงานของเคาน์เตอร์/ไทม์เมอร์สูงสุด 128 รายการได้อย่างง่ายดายโดยใช้ PLC

แสดงผลเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 Phase ในตัว 2 ชุดพร้อมด้วยเคาน์เตอร์และไทม์เมอร์ความเร็วปกติในตัวบนจอแสดงผลได้ นอกจากนั้น ยังสามารถตรวจสอบและแก้ไขค่าของไทม์เมอร์และเคาน์เตอร์เหล่านี้บนจอแสดงผลได้ สิ่งที่ต่างจากเคาน์เตอร์หรือไทม์เมอร์ทั่วไปก็คือ ไทม์เมอร์เหล่านี้สามารถตั้งค่าจำนวนเอาต์พุตได้ ดังนั้นจึงสามารถรองรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย และด้วยการใช้เคาน์เตอร์ความเร็วสูง จึงสามารถนำแผงควบคุมไปใช้วัดความเร็วหรือการนับรอบความเร็วสูงได้

เป็นตัวแสดงค่าการหมุน

เป็นตัวแสดงค่าการหมุน

วัดความถี่การหมุนของเฟืองและ Rotary Encoder โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่ซับซ้อน

โดยตั้งค่ารอบการวัดความถี่เป็นมิลลิวินาทีใน DM ผลการวัดจะจัดเก็บใน DM โดยอัตโนมัติ และสามารถแสดงผลลัพธ์ในแผงควบคุมการเข้าใช้ข้อมูล (Data Access) ได้

เป็นแคมสวิตช์

เป็นแคมสวิตช์

ใช้เป็นแคมสวิตช์แบบง่าย

PLC ชนิดมีจอแสดงผลในตัวทำให้ Rotary Encoder ที่มีราคาไม่แพงสามารถทำงานเหมือนแคมสวิตช์ได้ เพียงแค่เชื่อมต่อ Rotary Encoder และกำหนดมุมที่ต้องการให้กับ DM รีเลย์จะเปลี่ยนเป็น ON หรือ OFF ที่มุมที่ต้องการ สามารถตั้งค่าได้สูงสุด 32 จุดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 องศา จึงไม่จำเป็นต้องใช้แคมสวิตช์ที่มีราคาแพง หากการประยุกต์ใช้งานจำเป็นต้องอาศัยความถูกต้องเที่ยงตรง วิธีการนี้จะเหมาะสมที่สุดสำหรับการลดต้นทุน

เป็นเครื่องสร้างพัลส์ (Pulse Generator)

เป็นเครื่องสร้างพัลส์ (Pulse Generator)

ควบคุมมอเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

สามารถแสดงความถี่ที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมได้ ซึ่งช่วยให้ควบคุมความเร็วได้อย่างง่ายดายจากแผงควบคุมด้านหน้า นอกจากนั้น PLC ชนิดมีจอแสดงผลในตัวยังมีฟังก์ชันตรวจจับตำแหน่ง ซึ่งทำให้สามารถควบคุมมอเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้ยูนิตตรวจจับตำแหน่งที่มีราคาแพง

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

ยูนิตการควบคุม (PLC)