ประเทศไทย

ระบบควบคุมการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ KV-X MOTION

ประสิทธิภาพความเร็วสูง

ใช้ตัวประมวลผลที่เร็วที่สุดและอัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของเรา

ระยะเวลาควบคุมการเคลื่อนที่ 125 μs/5 แกน [เร็วที่สุดในระดับเดียวกัน]

มาพร้อมกับ CPU 1 GHz Dual Core SoC เพื่อการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย MECHATROLINK-III ความเร็วสูง, KV VELOCE X3 และระบบ ASIC เพื่อการประมวลผลแบบ แลดเดอร์ความเร็วสูง ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูงได้แล้วในขณะนี้

มีการตอบสนองที่ดีขึ้นพร้อมลดโหลดบน CPU ให้การควบคุมอิสระอย่างเต็ม
รูปแบบ [รายแรกในอุตสาหกรรม]

ยูนิตสามารถประมวลผลโปรแกรมได้ด้วยตนเอง จึงช่วยให้การควบคุมมอเตอร์ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยม ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถทำการประมวลผลแบบแยกศูนย์ได้ ช่วยให้โหลดบน CPU ลดลงเพื่อการควบคุมระบบที่มีความเสถียร
* เมื่อใช้ยูนิตโปรแกรม

การตั้งโปรแกรม

เลือกได้จากแลดเดอร์ กระบวนการ และภาษา C

การตั้งโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยตัวเลือกหยิบแล้วเลือก

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการควบคุมตำแหน่ง เช่น การเริ่มการกำหนดตำแหน่งและ
โปรแกรมกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น สามารถสร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติด้วยการใช้การลาก
และวางได้ นอกจากนี้ด้วยคำสั่งเฉพาะยูนิตที่พร้อมใช้งาน การตั้งโปรแกรมจึงสามารถ
ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือ

การตั้งโปรแกรมที่ใช้งานง่ายด้วย
การดำเนินตามกระบวนการ

กำหนดค่าการทำงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น การทำงานอย่างต่อเนื่องและการกำหนด
การทำงานตามเงื่อนไข โดยใช้การตั้งโปรแกรมตามกระบวนการ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตั้ง
โปรแกรมและการดีบัก นอกจากนี้ เนื่องจากการประมวลผลกระบวนการจะดำเนินการภาย
ในยูนิต การควบคุมจึงไม่ได้รับผลกระทบจากเวลาสแกน ทำให้สามารถควบคุมได้ด้วย
ความเร็วสูง

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site