ประเทศไทย

ฟังก์ชันที่ปรับให้เหมะสำหรับทุกการใช้งาน

อเนกประสงค์

ฟังก์ชันที่ปรับให้เหมะสำหรับทุกแอปพลิเคชัน

ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในทุกอุปกรณ์

ทำได้เนื่องจากใช้หน่วยความจำถาวรความจุสูง ผลลัพธ์คือ ข้อมูลจะไม่สูญหายเนื่องจากแบตเตอรี่หมด และไม่ต้องเก็บแบตเตอรี่สำรองด้วย

Hyper Access Window ในหลายภาษา

หน้าต่างเข้าใช้งานซึ่งมีประโยชน์เมื่อเริ่มทำงานและเมื่อเกิดปัญหา จะรองรับการใช้งานในสามภาษาคือ ญี่ปุ่น อังกฤษ และจีน

ป้อนและแสดงข้อมูลข้อคิดเห็นได้มากถึง 8 ภาษา

บันทึกข้อมูลข้อคิดเห็นได้สูงสุดถึง 8 ภาษาในหนึ่งโปรเจค และเปลี่ยนภาษาได้เพียงการเลือกภาษาที่แสดง

การแก้ไขด้วยพจนานุกรมหลายภาษาสำหรับข้อคิดเห็น

มีตารางพจนานุกรมการแปลสำหรับเขียนข้อคิดเห็นหลากหลายภาษาลงใน
แอสเซท และ KV-7000 ยังมีฟังก์ชันการแปลคำให้ด้วย

Network

การสื่อสารผ่าน Ethernet และการสื่อสารแบบอนุกรมโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

การสื่อสารกับเซนเซอร์โดยไม่ใช้โปรแกรม

ทำการสื่อสารได้เพียงเลือกเซนเซอร์ที่ต้องการสื่อสารด้วย นอกจากนี้ การเดินสายที่ไม่ซับซ้อนซึ่งใช้สาย LAN เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ จะช่วยลดชั่วโมงแรงงานในการเดินสายได้ด้วย

คาดการณ์การบำรุงรักษาเซนเซอร์ได้

ค่าที่ตั้งไว้และค่าปัจจุบันของเซนเซอร์จะถูกตรวจจับไว้ภายใน PLC เสมอ ซึ่งทำให้คาดการณ์การบำรุงรักษาเซนเซอร์ได้โดยการตรวจสอบความเข้มแสงของเซนเซอร์

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site