ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-5000/3000 ซีรีส์

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง

KV-SC20

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-SC20

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

จำนวนช่อง

2 ช่องสัญญาณ

ความถี่ขาเข้า

500kHz

ย่านการนับ

32 บิต

โหมด

โหมดการนับ

แนวเส้น, วงแหวน

โหมดอินพุท

· 2 เฟส 1×, 2 เฟส 2×, 2 เฟส 4×, 2 พัลส์ (การบวกเพิ่มและการลบออก) · 1 พัลส์มีทิศทางปรากฏหรือไม่ปรากฏ · แหล่งนาฬิกาภายใน · เอาท์พุทจับคู่ของช่องสัญญาณอื่นๆ

โหมดการทำงาน

· โหมดการนับขึ้น/ลง · โหมดการนับการตั้งค่าล่วงหน้า · เปิดใช้งานโหมดการนับการรวม · เปิดใช้งานโหมดการนับ · โหมดการนับภายในเวลาที่ตั้งไว้ · โหมดการนับความถี่ · โหมดตัวนับการหมุน A · โหมดตัวนับการหมุน B

อินพุต

อินพุทการนับ

อินพุท 3 อินพุท คือ เฟส A, เฟส B และเฟส Z (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) สำหรับแต่ละช่องสัญญาณรวมจำนวนสุทธิ 6 อินพุท; สามารถใช้อินพุท 5, 12 หรือ 24 VDC ได้; สามารถใช้อินพุทแบบไลน์ไดรเวอร์ได้, ใช้โฟโตคัปเปลอร์ชนิดแยกตัว

อินพุตควบคุม

อินพุทเปิดใช้งาน 1 อินพุท (และใช้กับการจับอินพุทด้วย) ต่อหนึ่งช่องสัญญาณสำหรับจำนวนสุทธิ 2 อินพุท, สามารถใช้อินพุทได้ 12 ถึง 24 VDC, ใช้โฟโตคัปเปลอร์ชนิดแยกตัวในการถ่ายทอดสัญญาณ; มีอินพุทของการจับอินพุท 1 อินพุทต่อหนึ่งช่องสัญญาณสำหรับจำนวนสุทธิ 2 อินพุท, สามารถใช้อินพุทได้ 12 ถึง 24 VDC, ใช้โฟโตคัปเปลอร์ชนิดแยกตัวในการถ่ายทอดสัญญาณ

เอาต์พุต

เอาท์พุทจับคู่ของตัวเปรียบเทียบ

2 สำหรับแต่ละช่องสัญญาณ รวมจำนวนสุทธิ 4; ใช้โฟโตคัปเปลอร์ชนิดแยกตัวในการถ่ายทอดสัญญาณ; อัตราโหลด: 30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันจับอินพุท

เมื่อใช้อินพุทภายนอก (สูงสุด 4 อินพุท)

ฟังก์ชันกรองอินพุท

การสลับเวลาอินพุท (ปรับค่า) (มีหมายเลขอยู่ 4 แบบ และการควบคุม 7 แบบ)

ฟังก์ชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

อินพุทที่ตั้งค่าไว้ก่อน (เฟส Z), รีเลย์ภายใน

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

95mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)