1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่นต่างๆ

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้

KV-5000/3000 ซีรี่ส์

  • ยูนิตการสื่อสาร/เครือข่าย

ยูนิตการสื่อสาร/เครือข่าย

ยูนิต EtherNet/IP™

KV-EP21V

ยูนิต Ethernet

KV-LE21V

ยูนิต FL-net

KV-FL20V

ยูนิตสื่อสารแบบอนุกรม

KV-L21V

ยูนิต CC-Link

KV-CL20

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยูนิต I/O ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

อินพุต: 16 จุด
KV-RC16BX

รีเลย์เอาต์พุต: 16 จุด
KV-RC16BR

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 32 จุด
KV-RC32BT


อินพุต: 8 จุด
ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 8 จุด
KV-RC8BXT
ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 16 จุด
KV-RC16BT

อินพุต: 32 จุด
KV-RC32BX

อินพุต: 16 จุด
ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 16 จุด
KV-RC16BXT

อินพุต: 8 จุด
รีเลย์เอาต์พุต: 8 จุด
KV-RC8BXR

ยูนิตชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูแบบตัวแปรอะนาล็อก

อินพุตแบบอะนาล็อก 4ช่อง
KV-RC4AD
[ช่วงอินพุต] 0 ถึง 5 V, 1 ถึง 5 V, ±5 V, 0 ถึง 10 V,
±10 V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก 4ช่อง
KV-RC4DA
[ช่วงเอาต์พุต] 0 ถึง 5 V, 1 ถึง 5 V,0 ถึง 10 V, ±10 V,
0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA

ยูนิต DeviceNet™

KV-DN20

ยูนิต KL-LINK

KL-N20V

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู (ชนิด B)

อินพุต: 16 จุด
KL-16BX

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 16 จุด
KL-16BT

รีเลย์เอาต์พุต: 16 จุด
KL-16BR

อินพุต: 8 จุด
ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 8 จุด
KL-8BXT

อินพุต: 8 จุด
รีเลย์เอาต์พุต: 8 จุด
KL-8BXR

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู (ชนิด BL)

อินพุต: 8 จุด
KL-8BLX

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 8 จุด
KL-8BLT

รีเลย์เอาต์พุต: 8 จุด
KL-8BLR

ชนิดคอนเนคเตอร์ (ชนิด C)

อินพุต: 16 จุด
KL-16CX

อินพุต: 32 จุด
KL-32CX

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 16 จุด
KL-16CT

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต: 32 จุด
KL-32CT

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู
แบบตัวแปรอะนาล็อก


อินพุตแบบอะนาล็อก: 4 ช่อง 
KL-4AD
[ช่วงอินพุต]
0 ถึง 5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V,
±10 V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก: 2 ช่อง 
KL-2DA
[ช่วงเอาต์พุต]
0 ถึง 5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V,
±10 V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA

ประสิทธิภาพสูง
ยูนิตอินพุต


อินพุตกระแสไฟ DC 1 ช่อง
KL-DC1A
[ช่วงอินพุต]
0 ถึง 20 mA, ±10 mA,
±100 mA, ±1 A, ±10 A

อินพุตแรงดันไฟ DC 1 ช่อง
KL-DC1V
[ช่วงอินพุต]
0 ถึง 10 V, ±10 V, ±100 V

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิระยะไกล
KL-2TF

ยูนิตตรวจวัดของเซนเซอร์วัดน้ำหนัก
kL-LC1

ยูนิตตรวจวัดไฟฟ้า
KL-WH1

ยูนิต Multi-link ความเร็วสูง

KV-LM21V

  • ยูนิตการสื่อสาร/เครือข่าย

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

ยูนิตการควบคุม (PLC)