1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่นต่างๆ

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้

KV-5000/3000 ซีรี่ส์

  • ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง / การเคลื่อนที่

ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง / การเคลื่อนที่

ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง / การเคลื่อนที่

KV-ML16V

KV-MC20V / KV-MC40V

KV-MX1

ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร

KV-LH20V

ยูนิตกำหนดตำแหน่ง

KV-H20S

KV-H40S

KV-H20G

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

KV-SC20V

  • ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง / การเคลื่อนที่

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

ยูนิตการควบคุม (PLC)