1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่นต่างๆ

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้

KV-5000/3000 ซีรี่ส์

  • ยูนิต I/O

ยูนิต I/O

ยูนิตอินพุต

KV-B16XC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-C32XC

คอนเนคเตอร์ 32 จุด

KV-C64XC

คอนเนคเตอร์ 64 จุด

ยูนิตเอาต์พุต

KV-B8RC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ)

KV-B16RC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ยูนิตรีเลย์เอาต์พุต

KV-B16TC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-C32TC

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด

KV-C64TC

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด

KV-B16TD

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ป้องกันกระแสไฟเกิน (ซิงค์)

KV-C32TD

คอนเนคเตอร์ 32 จุด, ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ป้องกันกระแสไฟเกิน (ซิงค์)

KV-C64TD

คอนเนคเตอร์ 64 จุด, ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ป้องกันกระแสไฟเกิน (ซิงค์)

KV-B16TCP

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด , ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

KV-C32TCP

คอนเนคเตอร์ 32 จุด, ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

KV-C64TCP

คอนเนคเตอร์ 64 จุด, ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

ยูนิต I/O

KV-B8XTD

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต 8 จุด + ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 จุด

KV-C16XTD

คอนเนคเตอร์, อินพุต 16 จุด + ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 จุด

KV-C32XTD

คอนเนคเตอร์, อินพุต 32 จุด + ยูนิตเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 จุด

  • ยูนิต I/O

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

ยูนิตการควบคุม (PLC)