ไทม์เมอร์แบบ LED

RT ซีรี่ส์

RT ซีรี่ส์ - ไทม์เมอร์แบบ LED

ไทม์เมอร์ที่มองเห็นได้ง่ายและใช้งานได้ดีเยี่ยม

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก RT ซีรี่ส์ ไทม์เมอร์แบบ LED แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • แผงควบคุมไม่ได้รับผลกระทบจากรอยตำหนิ
  • การแสดงผลความสูงของตัวอักษร 12 มม.
  • ยูนิตเดียวมีความสามารถในการวัด 0.001 วินาทีถึง 9999 ชั่วโมง
  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)