คอนโทรลยูนิต

CU ซีรี่ส์

CU ซีรี่ส์ - คอนโทรลยูนิต

ยูนิตอินพุตอย่างง่ายที่มีแหล่งจ่ายไฟสำหรับเซนเซอร์

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก CU ซีรี่ส์ คอนโทรลยูนิต แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • แหล่งจ่ายไฟของเซนเซอร์
  • ฟังก์ชันลอจิกคอนโทรล (Logic Control) ในตัว
  • ออกแบบสำหรับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และพรอกซิมิตี้เซนเซอร์
  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)