เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ

SV ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

ความเร็วป้อนกลับ แรงบิด ความเร็วการหมุน ตลอดจนความละเอียดที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

    • ให้ความถี่ในการตอบสนอง 1.6 kHz
    • ความแม่นยำในการปรับตำแหน่งสูงสุดในอุตสาหกรรม
    • รุ่นต่างๆ ของมอเตอร์ Middle Inertia/Intermediate Capacity ที่ให้ทั้งความเร็วสูงและแรงบิดสูง
  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)