สภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ VT STUDIO (VT-H5G/VT-H5J)

รายการ VTSTUDIO
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ*1 Windows 8/7/Vista (SP2 หรือใหม่กว่า)/XP (SP3 หรือใหม่กว่า)
เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องมี*2 VT-H5G (รุ่นใช้งานทั่วโลก): ขั้นต่ำ 7 GB
VT-H5J (รุ่นภาษาญี่ปุ่น): ขั้นต่ำ 3 GB
จอแสดงผลที่ต้องมี ขั้้นต่ำ 1024 × 768 พิกเซล
High colour (16 บิต) หรือสูงกว่า
ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์กราฟิก การ์ดวิดีโอ VRAM ที่มีหน่วยความจำ 128 MB หรือสูงกว่าซึ่งรองรับ Microsoft DirectX® 9.0 c หรือสูงกว่า*3

*1 เฉพาะระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตสำหรับ Windows Vista/XP

*2 เมื่อใช้ฐานข้อมูลการวิเคราะห์เสียงพูด ให้คงเนื้อที่ว่างเพิ่มเติมบนฮาร์ดดิสก์ดังนี้
ภาษาอังกฤษ: 1.2 GB หรือมากกว่า, ภาษาญี่ปุ่น: 1.5 GB หรือมากกว่า, ภาษาจีน: 600 MB หรือมากกว่า, ภาษาเกาหลี: 1.3 GB หรือมากกว่า, ภาษาสเปน: 1.3 GB หรือมากกว่า

*3 VT simulator จำเป็นต้องใช้การ์ดวิดีโอ VRAM ที่มีหน่วยความจำ 256 MB หรือมากกว่า