ซอฟต์แวร์กราฟิก/สายเคเบิลสำหรับถ่ายโอน

ประเภท ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ข้อสังเกต
ซอฟต์แวร์กราฟิก VT STUDIO Ver. 5
(รุ่นใช้งานทั่วโลก)
VT-H5G รวมฐานข้อมูลการสังเคราะห์เสียงพูดสำหรับแก้ไขบน VT5/3/2
ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน (Simplified)
VT STUDIO Ver. 5
(รุ่นภาษาญี่ปุ่น)
VT-H5J รวมฐานข้อมูลการสังเคราะห์เสียงพูดสำหรับแก้ไขบน VT5/3/2
รุ่นภาษาญี่ปุุ่น
สายเคเบิลสำหรับถ่ายโอน สาย USB (ชนิด A, ชนิด B) OP-35331 ความยาวสายเคเบิล: 3 ม.
สาย USB (ชนิด A, ชนิด mini-B) OP-86941 ความยาวสายเคเบิล: 5 ม.
อะแดปเตอร์พอร์ต USB ภายนอก KV-S2 ความยาวสายเคเบิล: 1 ม.
สำหรับ KV-7500/7300/5500/5000/3000/1000/700,
KV Nano, VT5/VT3 ซีรี่ส์