จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-87189

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Ethernet (5 ม.)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-87189

ชนิด

สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT3-Q5H(G)/V6H(G)

ความยาว

5 ม.

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)