จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-87184

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi FXN ซีรี่ส์ โดยตรง (5 ม.)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-87184

ชนิด

สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ตคอนโซลสำหรับการตั้งโปรแกรม Mitsubishi MELSEC ซีรี่ส์ FXN

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT3-Q5H(G)/V6H(G)

ความยาว

5 ม.

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)