จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-87180

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV ซีรี่ส์ Pro Com Port โดยตรง (3 ม.) สำหรับ VT3-Q5H(G)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-87180

ชนิด

สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับช่องคอนโซลสำหรับการตั้งโปรแกรมซีรี่ส์ KV

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT3-Q5H(G)/V6H(G)

ความยาว

3 ม.

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)