ขณะนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ไฟล์ CAD และซอฟต์แวร์บางส่วนได้
หากคุณมีความต้องการเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่อีเมล์นี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-87172

ยูนิตสวิตช์ปุ่มกด (สีเทา)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-87172

ชนิด

ชุดสวิตช์ปุ่มกด (สีเทา)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT3-Q5H(G)/V6H(G)

หมายเหตุ

ชนิดกดล็อค, 1a2b 30 VDC, 1 ยูนิต (1a คือ จุดสัมผัสหน้าจอ)

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)