จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-87171

ยูนิตสวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน (สีแดง)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-87171

ชนิด

ชุดสวิตช์ของปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน (สีแดง)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT3-Q5H(G)/V6H(G)

หมายเหตุ

ชนิดกดล็อค, 1a2b 30 VDC, 1 ยูนิต (1a คือ จุดสัมผัสหน้าจอ)

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)