จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-51415

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi Q ซีรี่ส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-51415

ชนิด

สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ตคอนโซลสำหรับการตั้งโปรแกรม Mitsubishi MELSEC ซีรี่ส์ Q

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT2/VT3, DT

ความยาว

5 ม.

หมายเหตุ

สายเคเบิลการสื่อสาร PLC

น้ำหนัก

ประมาณ 170 กรัม

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)