จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-31096

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi FXN ซีรี่ส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-31096

ชนิด

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับพอร์ตช่องคอนโซลสำหรับการตั้งโปรแกรม Mitsubishi FXN

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MT-250/260/450, VT, DT

ความยาว

5 ม.

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)