จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-26484

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KZ/KV ซีรี่ส์ Pro Com Port โดยตรง 5 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-26484

ชนิด

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ Pro Com Port โดยตรง

ภาพรวม

พอร์ตคอนโซลสำหรับการตั้งโปรแกรมซีรี่ส์ KV/KZ ⇔ สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ VT/MT

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

KV/KZ, MT-250/260/450, VT, DT

ความยาว

5 ม.

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)