จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-24025

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KZ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-24025

ชนิด

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KZ Pro Com Port โดยตรง

ภาพรวม

พอร์ตคอนโซลสำหรับการตั้งโปรแกรมซีรี่ส์ KV/KZ ⇔ สายเคเบิลแบบโมดูลาร์สำหรับเชื่อมต่อ VT/MT

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

KV/KZ, MT-250/260/450, VT

ความยาว

5 ม.

หมายเหตุ

ไม่รวม KZ-A500 และ MT-T2

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)