จอสัมผัส

VT3 ซีรี่ส์

ชนิดกะทัดรัดพร้อมการเลือกได้อย่างอิสระ

จอแสดงผล VGA และ QVGA ชนิดกะทัดรัด พร้อมการเลือกรูปแบบและการรวมแบบอิสระ

จอแสดงผลชนิดกะทัดรัด พร้อม "การเลือก" รูปแบบและการรวมแบบอิสระ

การออกแบบฮาร์ดแวร์ที่ยืดหยุ่นเพื่อการดัดแปลงให้รองรับได้ในการใช้งานทุกรูปแบบ คุณจึงสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพได้ในทุกโอกาส

ความละเอียดสูงเนื่องจากใช้จอภาพแลดเดอร์ VGA! ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย จึงขยายขอบเขตการใช้งานจอสัมผัส

6" VT3-V6H(G)

VGA ขนาด 6" รุ่นใหม่
ความสามารถดีขึ้นถึงสี่เท่า เทียบเท่ากับชนิด QVGA

6" VT3-V6H(G)

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• VGA 640×480 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 12MB
• มีสวิตช์ใช้งาน (VT3-V6HG เท่านั้น)

การออกแบบฮาร์ดแวร์ช่วยแก้ปัญหาด้านข้อจำกัดของชนิดกะทัดรัด การวางรูปแบบได้อย่างอิสระช่วยให้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย

5" VT3-Q5H(G)

5" VT3-Q5H(G)

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• QVGA 320×240 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 4MB
• มีสวิตช์ใช้งาน (VT3-Q5HG เท่านั้น)

ด้วยมือเดียว

ด้วยมือเดียว

ด้วยสองมือ

ด้วยสองมือ

บนโต๊ะ

บนโต๊ะ

บนผนัง

บนผนัง

การออกแบบตามหลักการเออร์โกโนมิกส์ช่วยให้ถือง่ายและลดความอ่อนล้า

จอสัมผัสชนิดกะทัดรัด
VT3-V6H(G)/Q5H(G) ซีรี่ส์

การออกแบบตามหลักการเออร์โกโนมิกส์ช่วยให้ถือง่ายและลดความอ่อนล้า

สวิตช์ฮาร์ดแวร์ฟังก์ชัน

[1] สวิตช์ฮาร์ดแวร์ฟังก์ชัน

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ภายนอกได้โดยตรงเป็นเอาต์พุตภายนอก และใช้เป็นสวิตช์สำหรับเมนูที่มีผลใช้งานบนจอภาพทั้งหมด

โครงสร้างลอยตัวร่วมกับตัวลดแรงกระแทก

[2] โครงสร้างลอยตัวร่วมกับตัวลดแรงกระแทก

โครงสร้างแบบลอยตัวจะแยกแผง LCD ทั้งหมดโดยใช้ตัวลดแรงกระแทก โดยจะดูดซับแรงกระแทกจากทุกทิศทางเพื่อปกป้องแผงหน้าจอ LCD

สวิตช์ใช้งาน

[3] สวิตช์ใช้งาน

สวิตช์ใช้งานจะใช้งานสวิตช์ระบบแบบ 3 ตำแหน่ง * VT3-V6HG/Q5HG

การออกแบบตามหลักการเออร์โกโนมิกส์

[4] การออกแบบตามหลักการเออร์โกโนมิกส์

สามารถถือจอภาพโดยไม่ต้องออกแรงจับมากนัก ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ แม้ต้องถือติดต่อกันเป็นเวลานาน

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)