1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. HMI
  5. จอสัมผัส
  6. คุณลักษณะ

จอสัมผัส

VT3 ซีรี่ส์

  • รุ่นต่างๆ ของจอแสดงผลสี TFT

รุ่นต่างๆ ของจอแสดงผลสี TFT

จอแสดงผลสี TFT สำหรับรุ่น VT3 ให้ภาพคุณภาพสูงเป็นพิเศษ

ขนาดใหญ่/ชนิด AC/ชนิด DC

15" VT3-X15(D)

15" VT3-X15(D)

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• XGA 1024×768 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 28MB (ขยายได้ถึง 44 MB)

12" VT3-S12(D)

12" VT3-S12(D)

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• SVGA 800×600 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 12MB (ขยายได้ถึง 28 MB)

10" VT3-S10

10" VT3-S10

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• SVGA 800×600 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 12MB (ขยายได้ถึง 28 MB)

10" VT3-V10(D)

10" VT3-V10(D)

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• VGA 640×480 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 12MB (ขยายได้ถึง 28 MB)

ขนาดปานกลาง/ชนิด DC

8" VT3-V8

8" VT3-V8

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• VGA 640×480 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจุ: 12MB

7" VT3-V7

7" VT3-V7

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• VGA 640×480 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจุ: 12MB

7" VT3-V7R

7" VT3-V7R

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• VGA 640×480 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจุ: 12MB

กะทัดรัด/ชนิด DC

6" VT3-V6H

6" VT3-V6H

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• VGA 640×480 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจุ: 12MB

6" VT3-V6HG

6" VT3-V6HG

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• VGA 640×480 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 12MB
• มีสวิตช์ใช้งาน

5" VT3-Q5H

5" VT3-Q5H

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• QVGA 320×240 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 4MB

5" VT3-Q5HG

5" VT3-Q5HG

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• QVGA 320×240 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 4MB
• มีสวิตช์ใช้งาน

ขนาดเล็ก/ชนิด DC

5" VT3-Q5T(W)

5" VT3-Q5T(W)

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• QVGA 320×240 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 4MB

5" VT3-Q5S(W)

5" VT3-Q5S(W)

• จอแสดงผล สี STN สว่างเป็นพิเศษ
• QVGA 320×240 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 4MB

5" VT3-Q5M(W)

5" VT3-Q5M(W)

• จอแสดงผล STN B/W สว่างเป็นพิเศษ
• QVGA 320×240 พิกเซล
• 2 สี B/W 8 กราฟิก
• สเกลสีเทา 32 ระดับ
• หน่วยความจำ: 4MB

จอกว้างขนาดเล็ก/ชนิด DC

4" VT3-W4T(A)

4" VT3-W4T(A)

• จอแสดงผล สี TFT สว่างเป็นพิเศษ
• 320×128 พิกเซล
• 32,768 สี
• หน่วยความจำ: 3MB

4" VT3-W4M(A)

4" VT3-W4M(A)

• จอแสดงผล STN B/W สว่างเป็นพิเศษ
• 320×128 พิกเซล
• สเกลสีเทา 32 ระดับ
• จอแสดงผล 3 สี คือ สีขาว, ชมพู, และแดง
• หน่วยความจำ: 3MB

4" VT3-W4G(A)

4" VT3-W4G(A)

• จอแสดงผล STN B/W สว่างเป็นพิเศษ
• 320×128 พิกเซล
• สเกลสีเทา 32 ระดับ
• จอแสดงผล 3 สี คือ สีเขียว ส้ม และแดง
• หน่วยความจำ: 3MB

  • รุ่นต่างๆ ของจอแสดงผลสี TFT

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

ยูนิตการควบคุม (PLC)