จอสัมผัสVT2 ซีรี่ส์

VT2-P2

ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VT2-P2

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

400mA หรือน้อยกว่า

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

5 VDC ±5%

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC นาน 1 นาที (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและตัวเครื่อง)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นแบบเป็นช่วงๆ

ความถี่: 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 3.5 มม.*1

ความถี่: 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 ม./วินาที2*1

การสั่นต่อเนื่อง

ความถี่: 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.*1

ความถี่: 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 ม./วินาที2 *1

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีฝุ่นและก๊าซกัดกร่อนอยู่น้อยมาก

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-10 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการเก็บรักษา

35 ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

น้ำหนัก

ประมาณ 140 กรัม

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

เอาท์พุทของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์สี

ราสเตอร์ ESC/P 2

ราสเตอร์ ESC/P

แรสเตอร์ LIPS IV

เครื่องพิมพ์ด้วยความร้อน

Ethernet

การสอดคล้อง

ความเร็วในการส่งข้อมูล

สื่อในการส่งข้อมูล

-*3

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

จำนวนการต่อสูงสุด

*1 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC61131-2
จำนวนครั้งในการกวาด: 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y, และ Z ตามลำดับ (100 นาที)
*2 เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 40°C, ให้ใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 85% ที่อุณหภูมิ 40°C
*3 STP = Shielded Twisted Pair Cable (สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน), UTP = Unshielded Twisted Pair Cable (สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบไม่มีฉนวนหุ้ม)

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)