ซอฟต์แวร์ PLCKV COM+

KV-DH1LE

KV COM+ library: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-DH1LE

ระบบปฏิบัติการ

Windows 2000 (SP3 หรือใหม่กว่า), Windows XP, Windows Vista, Windows 10/8/7

CPU

Windows 2000 (SP3 หรือใหม่กว่า), Windows XP: Pentium 800 MHz ขึ้นไป
Windows Vista, Windows 10/8/7: ตัวประมวลผลซึ่งแนะนำโดย Microsoft Corporation

ความจุหน่วยความจำ

Windows 2000 (SP3 หรือใหม่กว่า), Windows XP: 256 MB ขึ้นไป
Windows Vista, Windows 10/8/7: หน่วยความจำที่ Microsoft Corporation แนะนำ

เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์

200 MB หรือน้อยกว่า

ไดร์ฟ CD-ROM

2× หรือสูงกว่า

หมายเหตุ

KV COM+ for Excel: Microsoft Excel 2016/2013/2010/2007/2003/2002/2000*1
KV COM+ Library: VisualBasic 2013/2012/2010/2008/2005、.NET2003、VB6.0
VisualC++ 2013/2012/2010/2008/2005、.NET2003、VC6.0
Microsoft Office Excel 2016/2013/2010/2007/2003/2002/2000
Access 2016/2013/2010/2007/2003/2002/2000 VB Script

*1 ไม่รวม Microsoft Office Excel 2016/2013/2010 รุ่น 64 บิต

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)