ประเทศไทย

เกี่ยวกับการดาวโหลด Software

Protocol Studio ( ภาษาอังกฤษ )

ข้อจำกัดการใช้ Trial Software Protocol Studio
  1. คุณสามารถลง Trial Software Version Protocol Studio ได้เพียงครั้งเดียวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ การลง Trial Version 2 รอบไม่สามารถทำได้
  2. คุณสามารทดลอง Trial Version ได้สูงสุด 50 ครั้ง
รองรับระบบ OS

Windows 98 (SE),Windows ME,Windows NT 4(ภาษาอังกฤษ),Windows 2000 และ Windows XP
( เมื่อใช้ USB ,ต้องทำการโหลด Windows 98(SE), Windows ME, Windows 2000 หรือ Windows XP)

อุปกรณ์เกี่ยวข้อง

Pentium 133MHz หรือสูงกว่า ( หน่วยความจำต้องไม่น้อยกว่า 64MB )
พื้นที่หน่วยความจำของ hard disk อยู่ที่ 10 MB ( การติดตั้ง Software ต่อครั้ง )

การติดตั้ง Trial version ของ Protocol Studio
  1. ดาวโหลด Softwareที่คุณต้องการยังพื้นที่จัดเก็บ.
  2. เมือคุณ Run download file โปรแกรมการติดตั้งจะปรากฎขิ้นโดยอัตโนมัติ
    หลังจากนั้น ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำ

* สามารถ Uninstall Software

ปิดหน้าต่าง

ด้านบนสุดของหน้า