ประเทศไทย

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด

LS-Navigator

ปรับปรุงล่าสุด

’23/3/2011

เวอร์ชัน

1.14

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชัน

ดูที่บรรทัดแรกหรือที่กล่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ
"Version Information" ที่ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "Help"
คุณจะไม่จำเป็นต้องทำการปรับปรุง หากพบหมายเลขเวอร์ชัน
ต่อไปนี้

LS-Navigator Version 1. 1. 4. 0
Copyright (C) 2006-2011
KEYENCE CORPORATION

การเตรียมการที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง LS-Navigator เวอร์ชันเก่าไว้
แผ่นซีดีติดตั้ง LS-Navigator

หมายเหตุุ

โปรดตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชันของ LS-Navigator ก่อนดำเนินการปรับปรุง
ไฟล์ปรับปรุงนี้จะทำหน้าที่ปรับปรุง LS-Navigator เวอร์ชันเก่าที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เพียงอย่างเดียว
โปรดอย่าทิ้งแผ่นมาสเตอร์ดิสก์ที่คุณซื้อมา เนื่องจากคุณจะไม่สามารถทำการติดตั้งใหม่ได้ด้วย
ไฟล์ปรับปรุงเพียงอย่างเดียว

วิธีการปรับปรุง
 1. ดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุง
  คุณสามารถทำการดาวน์โหลดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  (1)
  สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
  (2)
  หลังจากเลือกรายการ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุง
  เมื่อมีคำถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกไฟล์ปรากฏขึ้น ให้เลือกบันทึก และระบุตำแหน่งโฟลเดอร์
  ที่คุณสร้างไว้ใน (1) จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก
 2. ดำเนินการปรับปรุง
  (1)
  เรียกใช้ไฟล์ setup.exe ที่ดาวน์โหลดไว้
  ดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำที่ปรากฏ
  (2)
  หลังจากที่ข้อความ "Please insert the LS-Navigator installation CD" ปรากฏ ให้ใส่แผ่นซีดีติดตั้ง
  และคลิกที่ปุ่ม OK
  การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีข้อความระบุว่า InstallShield Wizard ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  (3)
  เรียกใช้ LS-Navigator แล้วตรวจสอบที่บรรทัดแรกหรือที่กล่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ
  "Version Information" ที่ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "Help" การปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
  หากพบหมายเลขเวอร์ชันตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

  LS-Navigator Version 1. 1. 4. 0
  Copyright (C) 2006-2011
  KEYENCE CORPORATION
ประวัติการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงที่สำคัญ
[เวอร์ชัน 1.14]: 23/3/2011
รองรับ Windows 7 (ทุกรุ่น ได้แก่ Home Premium, Professional และ Ultimate)
[เวอร์ชัน 1.1.0.0]: 19/12/2007
รองรับ Windows Vista (ทุกรุ่น ได้แก่ Ultimate, Business, Home Premium และ Home Basic)

ปิดหน้าต่าง

ด้านบนสุดของหน้า