ประเทศไทย

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด

LK-Navigator2

ปรับปรุงล่าสุด

’6/6/2011

เวอร์ชัน

1.03

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชัน

ดูที่บรรทัดแรกหรือที่กล่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ
"Version Information" ที่ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "Help"
คุณจะไม่จำเป็นต้องทำการปรับปรุง หากพบหมายเลขเวอร์ชัน
ต่อไปนี้

LK-Navigator2
Version 01, 02, 0, 0
Copyright (C) 2008-2010
KEYENCE CORPORATION
LK-Navigator2.exe 01, 02, 0, 0
CmnLib.dll 1, 0, 0, 0
GraphLib.dll 1, 2, 0, 0
KeyUsbDrv.dll

การเตรียมการที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง LK-Navigator2 เวอร์ชันเก่าไว้

หมายเหตุ
 • โปรดตรวจข้อมูลเวอร์ชันของ LK-Navigator2 ก่อนดำเนินการปรับปรุง
  ไฟล์ปรับปรุงนี้จะทำหน้าที่ปรับปรุง LK-Navigator2 เวอร์ชันเก่าที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เพียงอย่างเดียว
  โปรดอย่าทิ้งแผ่นมาสเตอร์ดิสก์ที่คุณซื้อมา เนื่องจากคุณจะไม่สามารถทำการติดตั้งใหม่ได้ด้วย
  ไฟล์ปรับปรุงเพียงอย่างเดียว
วิธีการปรับปรุง
 1. ดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุง
  คุณสามารถทำการดาวน์โหลดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  (1)
  สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
  (2)
  หลังจากเลือกรายการ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุง
  เมื่อมีคำถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกไฟล์ปรากฏขึ้น ให้เลือกบันทึก และระบุตำแหน่งโฟลเดอร์
  ที่คุณสร้างไว้ใน (1) จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก
 2. ดำเนินการปรับปรุง
  (1)
  Unzip ไฟล์ LK-Navigator2 SetupFiles.zip ที่ดาวน์โหลดมา
  (2)
  หลังจาก Unzip ไฟล์แล้ว ให้เรียกใช้ setup.exe ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ได้จากการ Unzip
  ดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำที่ปรากฏ
  (3)
  หลังจากที่ "Device Drive Installation Wizard" ปรากฏขึ้น ให้คลิก "Next" และปฏิบัติตามคำแนะนำ
  ที่ปรากฏเพื่อดำเนินการติดตั้ง
  การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีข้อความระบุว่า InstallShield Wizard ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  (4)
  เรียกใช้ LK-Navigator2 แล้วตรวจสอบที่บรรทัดแรกหรือที่กล่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ
  "Version Information" ที่ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "Help" การปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
  หากพบหมายเลขเวอร์ชันตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

  LK-Navigator2 Version 01, 02, 0, 0
  Copyright (C) 2008-2010 KEYENCE CORPORATION
  LK-Navigator2.exe 01, 02, 0, 0
  CmnLib.dll 1, 0, 0, 0
  GraphLib.dll 1, 2, 0, 0
  KeyUsbDrv.dll
ประวัติการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงที่สำคัญ
[เวอร์ชัน 1.02]
1. การอัปเกรด
 • รองรับ Windows 7 (ทุกรุ่น ได้แก่ Home Premium, Professional และ Ultimate)
 • รองรับภาษาจีน (ดั้งเดิม/ประยุกต์)

ปิดหน้าต่าง

ด้านบนสุดของหน้า