ประเทศไทย

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด

LK-Navigator

ปรับปรุงล่าสุด

’23/3/2011

เวอร์ชัน

1.52

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชัน

ดูที่บรรทัดแรกหรือที่กล่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ
"Version Information" ที่ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "Help"
คุณจะไม่จำเป็นต้องทำการปรับปรุง หากพบหมายเลขเวอร์ชัน
ต่อไปนี้

LK-Navigator Version 1.52
Copyright (C) 2004-2011
KEYENCE CORPORATION
LK-Navigator.exe 1, 5, 2, 0
LK-Navigator.Lang.JP.dll 1, 5, 2, 0
LK-Navigator.Lang.US.dll 1, 5, 2, 0
LK-Navigator.Lang.DE.dll 1, 5, 2, 0

การเตรียมการที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง LK-Navigator เวอร์ชันเก่าไว้

หมายเหตุ
 • โปรดตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชันของ LK-Navigator ก่อนดำเนินการปรับปรุง
  ไฟล์ปรับปรุงนี้จะทำหน้าที่ปรับปรุง LK-Navigator เวอร์ชันเก่าที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เพียงอย่างเดียว
  โปรดอย่าทิ้งแผ่นมาสเตอร์ดิสก์ที่คุณซื้อมา เนื่องจากคุณจะไม่สามารถทำการติดตั้งใหม่ได้ด้วย ไฟล์ปรับปรุงเพียงอย่างเดียว
วิธีการปรับปรุง
 1. ดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุง
  คุณสามารถทำการดาวน์โหลดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  (1)
  สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
  (2)
  หลังจากเลือกรายการ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุง
  เมื่อมีคำถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกไฟล์ปรากฏขึ้น ให้เลือกบันทึก และระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ใน (1) จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก
 2. ดำเนินการปรับปรุง
  (1)
  เรียกใช้ setup.exe ในไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา
  ดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำที่ปรากฏ
  (2)
  หลังจากที่ "Device Drive Installation Wizard" ปรากฏขึ้น ให้คลิก "Next" และปฏิบัติตามคำแนะนำ
  ที่ปรากฏเพื่อดำเนินการติดตั้ง
  การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีข้อความระบุว่า InstallShield Wizard ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  (3)
  เรียกใช้ LK-Navigator แล้วตรวจสอบที่บรรทัดแรกหรือที่กล่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ
  "Version Information" ที่ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "Help" การปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
  หากพบหมายเลขเวอร์ชันตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

  LK-Navigator Version 1.52
  Copyright (C) 2004-2011
  KEYENCE CORPORATION
  LK-Navigator.exe 1, 5, 2, 0
  LK-Navigator.Lang.JP.dll 1, 5, 2, 0
  LK-Navigator.Lang.US.dll 1, 5, 2, 0
  LK-Navigator.Lang.DE.dll1, 5, 2, 0
ประวัติการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงที่สำคัญ
[เวอร์ชัน 1.52]:23/3/2011
รองรับ Windows 7 (ทุกรุ่น ได้แก่ Home Premium, Professional และ Ultimate)
[เวอร์ชัน 1.50]:10/12/2007
รองรับ Windows Vista (ทุกรุ่น ได้แก่ Ultimate, Business, Home Premium และ Home Basic)

ปิดหน้าต่าง

ด้านบนสุดของหน้า