ประเทศไทย

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด

LJ–Navigator

ปรับปรุงล่าสุด

’20/12/2013

เวอร์ชัน

1.63

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชัน

ดูที่บรรทัดแรกหรือที่กล่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ
"Version Information" ที่ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "Help"
คุณจะไม่จำเป็นต้องทำการปรับปรุง หากพบหมายเลขเวอร์ชัน
ต่อไปนี้

LJ-Navigator Version 1. 6. 3. 0
Copyright (C) 2006-2013
KEYENCE CORPORATION

การเตรียมการที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista หรือ
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง LJ-Navigator เวอร์ชันเก่าไว้

หมายเหตุ
 • โปรดตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชันของ LJ-Navigator ก่อนดำเนินการปรับปรุง
  ไฟล์ปรับปรุงนี้จะทำหน้าที่ปรับปรุง LJ-Navigator เวอร์ชันเก่าที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เพียงอย่างเดียว
  โปรดอย่าทิ้งแผ่นมาสเตอร์ดิสก์ที่คุณซื้อมา เนื่องจากคุณจะไม่สามารถทำการติดตั้งใหม่ได้ด้วย
  ไฟล์ปรับปรุงเพียงอย่างเดียว
วิธีการปรับปรุง
 1. ดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุง
  คุณสามารถทำการดาวน์โหลดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  (1)
  สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
  (2)
  หลังจากเลือกรายการ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุง
  เมื่อมีคำถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกไฟล์ปรากฏขึ้น ให้เลือกบันทึก และระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ ที่คุณสร้างไว้ใน (1) จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก
 2. ดำเนินการปรับปรุง
  (1)
  เรียกใช้ไฟล์ LJ-Navigator SetupFiles.zip ที่ดาวน์โหลดมา ดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำที่ปรากฏ
  (2)
  หลังจากที่ "Device Drive Installation Wizard" ปรากฏขึ้น ให้คลิก "Next" และปฏิบัติตามคำแนะนำ
  ที่ปรากฏเพื่อดำเนินการติดตั้ง การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีข้อความระบุว่า InstallShield Wizard
  ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  (3)
  เรียกใช้ LJ-Navigator แล้วตรวจสอบที่บรรทัดแรกหรือที่กล่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ
  "Version Information" ที่ปรากฏอยู่ภายใต้เมนู "Help" การปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
  หากพบหมายเลขเวอร์ชันตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

  LJ-Navigator Version 1. 6. 3. 0
  Copyright (C) 2006-2013
  KEYENCE CORPORATION
ประวัติการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงที่สำคัญ
[เวอร์ชัน 1.62]:23/3/2011
รองรับ Windows 7 (ทุกรุ่น ได้แก่ Home Premium, Professional และ Ultimate)
[เวอร์ชัน 1.50]:19/12/2007
รองรับ Windows Vista (ทุกรุ่น ได้แก่ Ultimate, Business, Home Premium และ Home Basic)

ปิดหน้าต่าง

ด้านบนสุดของหน้า