ประเทศไทย

เกี่ยวกับการดาวโหลด Software

KV Studio ( ภาษาอังกฤษ )

ข้อจำกัดการใช้ Trial Software KV Studio
  1. คุณสามารถลง Trial Software Version KV Studio ได้เพียงครั้งเดียวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ การลง Trial Version 2 รอบไม่สามารถทำได้
  2. คุณสามารทดลอง Trial Version ได้สูงสุด 50 ครั้ง
รองรับระบบ OS

Windows 7/ Vista/ XP/ 2000 ภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์เกี่ยวข้อง

Windows 7/Vista:
ตัวประมวลผลซึ่งแนะนำโดย Microsoft Corporation
หน่วยความจำซึ่งแนะนำโดย Microsoft Corporation

Windows XP/2000:
Pentium 800MHz หรือ สูงกว่า (แนะนำ Pentium 1GHz หรือสูงกว่า)
หน่วยความจำขั้นต่ำ 256MB

การติดตั้ง Trial version ของ KV Studio
  1. ดาวโหลด Softwareที่คุณต้องการยังพื้นที่จัดเก็บ
  2. เมือคุณ Run download file โปรแกรมการติดตั้งจะปรากฎขิ้นโดยอัตโนมัติ
    หลังจากนั้น ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำ

* สามารถ Uninstall Software

ปิดหน้าต่าง

ด้านบนสุดของหน้า