ประเทศไทย

เกี่ยวกับการดาวโหลด Software

KV Builder Ver.2 ( ภาษาอังกฤษ )

Update KV Builder Ver.2
  1. ดาวโหลด Software ตัวล่าสุด

    คลิ๊กดาวโหลดชื่อ Software ที่ต้องการ ดาวโหลด Software ตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  2. ลง Software ตามกระบวนการใช้
    1. Run ไฟล์ดาวโหลดไปยังการติดตั้งครั้งแรก
    2. เมื่อคุณระบุตำแหน่งการติดตั้ง กรุณาระบุ Folder ที่ต้องการลง KV Builder.
    3. ลง Software updarw ตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ปิดหน้าต่าง