ประเทศไทย

เกี่ยวกับการดาวโหลด Software

KV Builder ( ภาษาอังกฤษ )

ข้อจำกัดการใช้ Trial Software KV Builder
  1. คุณสามารถลง Trial Software Version KV Builder ได้เพียงครั้งเดียวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ การลง Trial Version 2 รอบไม่สามารถทำได้
  2. คุณสามารทดลอง Trial Version ได้สูงสุด 50 ครั้ง
  3. ณสามารถใช้ Trial Version ได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง
รองรับระบบ OS

Windows 98 (SE), Windows ME, Windows NT 4(ภาษาอังกฤษ), Windows 2000 และ Windows XP
( เมื่อใช้ USB ,ต้องทำการโหลด Windows 98(SE), Windows ME, Windows 2000 หรือ Windows XP)

อุปกรณ์เกี่ยวข้อง

Pentium 133MHz หรือสูงกว่า ( หน่วยความจำต้องไม่น้อยกว่า 64MB ) พื้นที่หน่วยความจำของ hard disk อยู่ที่ 80 MB ( การติดตั้ง Software ต่อครั้ง )

การติดตั้ง Trial version ของ KV Builder
  1. ดาวโหลด Softwareที่คุณต้องการยังพื้นที่จัดเก็บ.
  2. เมือคุณ Run download file โปรแกรมการติดตั้งจะปรากฎขิ้นโดยอัตโนมัติ
    หลังจากนั้น ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำ

* สามารถ Uninstall Software

ปิดหน้าต่าง

ด้านบนสุดของหน้า