งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
16 ตุลาคม 2018- 18 ตุลาคม 2018 Singapore Singapore B09
17 ตุลาคม 2018- 19 ตุลาคม 2018 China Nanjing 4J03
19 ตุลาคม 2018- 21 ตุลาคม 2018 China WeiFang 1#196
24 ตุลาคม 2018- 26 ตุลาคม 2018 Taiwan Taipei I-004
24 ตุลาคม 2018- 26 ตุลาคม 2018 Korea Seoul E003
24 ตุลาคม 2018- 26 ตุลาคม 2018 China SuZhou 211
31 ตุลาคม 2018- 02 พฤศจิกายน 2018 China Shanghai 5D007
05 พฤศจิกายน 2018- 09 พฤศจิกายน 2018 China Shanghai 4.1B 7-07
06 พฤศจิกายน 2018- 09 พฤศจิกายน 2018 China Shanghai W1 hall,H1-3
07 พฤศจิกายน 2018- 09 พฤศจิกายน 2018 China Chengdu D06
07 พฤศจิกายน 2018- 11 พฤศจิกายน 2018 Taiwan Taichung 4C164
14 พฤศจิกายน 2018- 16 พฤศจิกายน 2018 China WuHan A236
14 พฤศจิกายน 2018- 17 พฤศจิกายน 2018 Korea Daegu TBA
15 พฤศจิกายน 2018- 17 พฤศจิกายน 2018 China SuZhou D1-K13
16 พฤศจิกายน 2018- 18 พฤศจิกายน 2018 China WuHan A2-H275
19 พฤศจิกายน 2018- 21 พฤศจิกายน 2018 China Shanghai N3A51
22 พฤศจิกายน 2018- 24 พฤศจิกายน 2018 China Shenzhen 2F11
21 พฤศจิกายน 2018- 24 พฤศจิกายน 2018 Thailand Bangkok BC01
23 พฤศจิกายน 2018- 25 พฤศจิกายน 2018 China JIAXING 1F-A03
27 พฤศจิกายน 2018- 29 พฤศจิกายน 2018 China Dongguan 3B122
28 พฤศจิกายน 2018- 30 พฤศจิกายน 2018 Thailand Bangkok A01
29 พฤศจิกายน 2018- 01 ธันวาคม 2018 China YiWu CA52
05 ธันวาคม 2018- 07 ธันวาคม 2018 China Shenzhen TBA
10 ธันวาคม 2018- 12 ธันวาคม 2018 China Shenzhen 4C51
20 ธันวาคม 2018- 22 ธันวาคม 2018 China Shenzhen 2A31
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
14 ตุลาคม 2018- 17 ตุลาคม 2018 United States Chicago Main Booth: 8209 Inkjet Only: 4033
16 ตุลาคม 2018- 17 ตุลาคม 2018 United States Columbus Booth 417
14 ตุลาคม 2018- 17 ตุลาคม 2018 United States Chicago S-4033
17 ตุลาคม 2018- 18 ตุลาคม 2018 Mexico Leon Booth: 1 Stands: F-131
17 ตุลาคม 2018- 18 ตุลาคม 2018 Mexico Leon Booth: 2 Stands: M-271
11 ตุลาคม 2018- 23 ตุลาคม 2018 Mexico Tijuana 20
23 ตุลาคม 2018- 24 ตุลาคม 2018 Canada Toronto TBA
31 ตุลาคม 2018- 01 พฤศจิกายน 2018 United States Las Vegas 2641
31 ตุลาคม 2018- 01 พฤศจิกายน 2018 United States Phoenix 107
31 ตุลาคม 2018- 02 พฤศจิกายน 2018 United States Minneapolis 1328
04 พฤศจิกายน 2018- 07 พฤศจิกายน 2018 United States San Diego 3109
06 พฤศจิกายน 2018- 08 พฤศจิกายน 2018 United States Las Vegas 117
06 พฤศจิกายน 2018- 08 พฤศจิกายน 2018 United States Atlanta B9319
14 พฤศจิกายน 2018- 15 พฤศจิกายน 2018 Canada Montreal 1306
27 พฤศจิกายน 2018- 29 พฤศจิกายน 2018 United States Boston 909
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
17 ตุลาคม 2018- 18 ตุลาคม 2018 United Kingdom Coventry E15
16 ตุลาคม 2018- 18 ตุลาคม 2018 Germany Wolfsburg Hall A3 booth 3505
17 ตุลาคม 2018- 19 ตุลาคม 2018 Hungary Budapest 203B
16 ตุลาคม 2018- 20 ตุลาคม 2018 Germany Friedrichshafen Hall B3 booth B3-3220
23 ตุลาคม 2018- 25 ตุลาคม 2018 Romania Brasov Pavilion B, Booth #11
23 ตุลาคม 2018- 25 ตุลาคม 2018 Germany Stuttgart Hall 5 Booth D05
23 ตุลาคม 2018- 26 ตุลาคม 2018 Germany Hannover Hall 15 booth D04
30 ตุลาคม 2018- 01 พฤศจิกายน 2018 Netherlands Gorinchem A03
31 ตุลาคม 2018- 01 พฤศจิกายน 2018 United Kingdom Birmingham G32
06 พฤศจิกายน 2018- 08 พฤศจิกายน 2018 Germany Stuttgart Hall 1 booth 1D07
13 พฤศจิกายน 2018- 15 พฤศจิกายน 2018 Germany Nurnberg Hall 4 booth 4-439
14 พฤศจิกายน 2018- 15 พฤศจิกายน 2018 United Kingdom Liverpool A15
13 พฤศจิกายน 2018- 16 พฤศจิกายน 2018 Germany Frankfurt am Main Hall 3.1 booth 3.1ESO
13 พฤศจิกายน 2018- 16 พฤศจิกายน 2018 Germany Munich Booth: Hall A3 booth 217
27 พฤศจิกายน 2018- 29 พฤศจิกายน 2018 Germany Nurnberg Hall 7A booth 620
11 ธันวาคม 2018- 14 ธันวาคม 2018 Switzerland Bern Hall 3.0; Booth F21

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป