งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
19 กรกฎาคม 2018- 21 กรกฎาคม 2018 China Chengdu HALL 6 / F07
01 สิงหาคม 2018- 04 สิงหาคม 2018 Taiwan Taipei K316
02 สิงหาคม 2018- 06 สิงหาคม 2018 China Qingdao W2 / C89
08 สิงหาคม 2018- 10 สิงหาคม 2018 Vietnam Hanoi G13
16 สิงหาคม 2018- 18 สิงหาคม 2018 China Guangzhou 3.1H / P123
15 สิงหาคม 2018- 19 สิงหาคม 2018 Taiwan Taipei L0020
28 สิงหาคม 2018- 30 สิงหาคม 2018 China Shenzhen 1H / 1A03
28 สิงหาคม 2018- 30 สิงหาคม 2018 China Shenzhen 2H / 2N10
29 สิงหาคม 2018- 31 สิงหาคม 2018 Thailand Bangkok A23
29 สิงหาคม 2018- 31 สิงหาคม 2018 Taiwan Taipei N231
29 สิงหาคม 2018- 01 กันยายน 2018 Taiwan Taipei I022
05 กันยายน 2018- 07 กันยายน 2018 Taiwan Taipei K2670
11 กันยายน 2018- 14 กันยายน 2018 Korea Ilsan TBA
20 กันยายน 2018- 21 กันยายน 2018 Thailand Bangkok A10
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
06 สิงหาคม 2018- 07 สิงหาคม 2018 Canada Waterloo #030
05 สิงหาคม 2018- 09 สิงหาคม 2018 United States Baltimore 1305
10 กันยายน 2018- 15 กันยายน 2018 United States Chicago East Hall Booth #135044 (Main booth) North Hall Booth #236467 (LMT only)
02 ตุลาคม 2018- 03 ตุลาคม 2018 Canada mississauga TBA
03 ตุลาคม 2018- 05 ตุลาคม 2018 United States Rosemont 522
04 ตุลาคม 2018- 05 ตุลาคม 2018 Canada Waterloo TBA
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
28 สิงหาคม 2018- 30 สิงหาคม 2018 Switzerland Bern TBA
19 กันยายน 2018- 21 กันยายน 2018 Austria Leoben
  • Metallographie Tagung
TBA
26 กันยายน 2018- 27 กันยายน 2018 Spain Madrid
  • MetalMadrid 2018
TBA
25 กันยายน 2018- 28 กันยายน 2018 France Besancon 129-131 / 230-232
02 ตุลาคม 2018- 05 ตุลาคม 2018 Netherlands Utrecht TBA

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป