งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
22 ตุลาคม 2019- 25 ตุลาคม 2019 Korea Ilsan 5A14
23 ตุลาคม 2019- 25 ตุลาคม 2019 Taiwan Taipei I306
23 ตุลาคม 2019- 26 ตุลาคม 2019 China Shanghai W1 B3-2
01 พฤศจิกายน 2019- 04 พฤศจิกายน 2019 China WuHan B3 Hall, 380
04 พฤศจิกายน 2019- 06 พฤศจิกายน 2019 China Shenzhen 7 Hall,7A25
05 พฤศจิกายน 2019- 08 พฤศจิกายน 2019 Korea Daegu TBA
07 พฤศจิกายน 2019- 11 พฤศจิกายน 2019 Taiwan Taichung TBA
14 พฤศจิกายน 2019- 17 พฤศจิกายน 2019 China Dongguan 4 Hall,4B31-1
20 พฤศจิกายน 2019- 23 พฤศจิกายน 2019 Thailand Bangkok BC01
26 พฤศจิกายน 2019- 29 พฤศจิกายน 2019 China Shenzhen 5B05
04 ธันวาคม 2019- 06 ธันวาคม 2019 China Shenzhen TBA
04 ธันวาคม 2019- 06 ธันวาคม 2019 China Shenzhen 2-2D08
04 ธันวาคม 2019- 07 ธันวาคม 2019 Indonesia Kemayoran Hall D1D-8501
05 ธันวาคม 2019- 08 ธันวาคม 2019 Taiwan Taipei R1122
11 ธันวาคม 2019- 14 ธันวาคม 2019 Vietnam Ho Chi Minh City G20
19 ธันวาคม 2019- 21 ธันวาคม 2019 China Shenzhen 1-1R51
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
20 ตุลาคม 2019- 23 ตุลาคม 2019 United States Chicago 242
22 ตุลาคม 2019- 24 ตุลาคม 2019 United States Greenville 1334
22 ตุลาคม 2019- 24 ตุลาคม 2019 United States Rosemont 1527
23 ตุลาคม 2019- 24 ตุลาคม 2019 United States Minneapolis 1328
12 พฤศจิกายน 2019- 13 พฤศจิกายน 2019 United States Portland 904
11 พฤศจิกายน 2019- 14 พฤศจิกายน 2019 United States Chicago A4391
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
16 ตุลาคม 2019- 23 ตุลาคม 2019 Germany Dusseldorf Halle 10 Stand 10J28
22 ตุลาคม 2019- 24 ตุลาคม 2019 France Toulouse 6Y51
30 ตุลาคม 2019- 31 ตุลาคม 2019 United Kingdom Birmingham F7
27 ตุลาคม 2019- 31 ตุลาคม 2019 Switzerland Basel TBA
05 พฤศจิกายน 2019- 08 พฤศจิกายน 2019 Germany Stuttgart Halle 3 Stand 3312
13 พฤศจิกายน 2019- 14 พฤศจิกายน 2019 United Kingdom Liverpool A64
12 พฤศจิกายน 2019- 15 พฤศจิกายน 2019 Germany Munich Halle A2 Stand 277
19 พฤศจิกายน 2019- 21 พฤศจิกายน 2019 Belgium Antwerp TBA
19 พฤศจิกายน 2019- 22 พฤศจิกายน 2019 Germany Frankfurt am Main Halle 12 Stand 12.1 – E101
27 พฤศจิกายน 2019- 28 พฤศจิกายน 2019 Spain Madrid Stand 5 E34

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป