งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
20 มีนาคม 2019- 22 มีนาคม 2019 China Shanghai W5-5300
20 มีนาคม 2019- 22 มีนาคม 2019 China Shanghai N2-2279
20 มีนาคม 2019- 23 มีนาคม 2019 China SuZhou D1-150
21 มีนาคม 2019- 23 มีนาคม 2019 China ZhengZhou Z09
27 มีนาคม 2019- 29 มีนาคม 2019 China Chongqing N7-A77
27 มีนาคม 2019- 29 มีนาคม 2019 Thailand Bangkok A8
28 มีนาคม 2019- 30 มีนาคม 2019 China Nanjing 4-F23
28 มีนาคม 2019- 31 มีนาคม 2019 China Shenzhen 8B03
29 มีนาคม 2019- 31 มีนาคม 2019 China HangZhou 593
29 มีนาคม 2019- 01 เมษายน 2019 Taiwan Kaohsiung N5066
09 เมษายน 2019- 11 เมษายน 2019 China Shenzhen 2B97
11 เมษายน 2019- 15 เมษายน 2019 Taiwan Tainan TBA
12 เมษายน 2019- 15 เมษายน 2019 China Xiamen A3 Hall, A3467
24 เมษายน 2019- 26 เมษายน 2019 China Shanghai 1-N07
24 เมษายน 2019- 27 เมษายน 2019 Malaysia Kuala Lumpur # 1A-08 (SCCC)
07 พฤษภาคม 2019- 09 พฤษภาคม 2019 Malaysia Kuala Lumpur # 708 (MITEC)
08 พฤษภาคม 2019- 10 พฤษภาคม 2019 China Beijing 9 Hall・・-24
08 พฤษภาคม 2019- 10 พฤษภาคม 2019 Taiwan Taipei
09 พฤษภาคม 2019- 11 พฤษภาคม 2019 China Changsha W1-052
15 พฤษภาคม 2019- 17 พฤษภาคม 2019 Korea Seoul
16 พฤษภาคม 2019- 18 พฤษภาคม 2019 China Dongguan B721-2
19 พฤษภาคม 2019- 21 พฤษภาคม 2019 Philippines Pasay 171172
22 พฤษภาคม 2019- 25 พฤษภาคม 2019 Korea Busan
22 พฤษภาคม 2019- 25 พฤษภาคม 2019 Malaysia Kuala Lumpur # 2170 (MITEC)
24 พฤษภาคม 2019- 25 พฤษภาคม 2019 Thailand Chiangmai
  • FOOD TECH FORUM 2019
1
23 พฤษภาคม 2019- 26 พฤษภาคม 2019 China Chongqing N2-2876
04 มิถุนายน 2019- 06 มิถุนายน 2019 China ZhengZhou E-43
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
02 เมษายน 2019- 04 เมษายน 2019 United States Cleveland 6095
07 เมษายน 2019- 09 เมษายน 2019 United States Orlando 819
08 เมษายน 2019- 11 เมษายน 2019 United States Chicago 7520
09 เมษายน 2019- 11 เมษายน 2019 United States Denver 8097
30 เมษายน 2019- 01 พฤษภาคม 2019 United States Long Beach 1749
30 เมษายน 2019- 01 พฤษภาคม 2019 United States Cleveland 811
14 พฤษภาคม 2019- 16 พฤษภาคม 2019 United States West Springfield 3029
14 พฤษภาคม 2019- 16 พฤษภาคม 2019 United States West Springfield 2042
04 มิถุนายน 2019- 06 มิถุนายน 2019 Canada Toronto 1341
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
26 มีนาคม 2019- 28 มีนาคม 2019 France Toulouse #F13
26 มีนาคม 2019- 28 มีนาคม 2019 Poland Kielce F04
26 มีนาคม 2019- 29 มีนาคม 2019 Poland Warszawa Hall 1 - D25
27 มีนาคม 2019- 29 มีนาคม 2019 Belgium Brussels A03
28 มีนาคม 2019- 30 มีนาคม 2019 Italy PARMA Booth : Pad.3 - E75
02 เมษายน 2019- 03 เมษายน 2019 France Chartres #I11
03 เมษายน 2019- 04 เมษายน 2019 France Nantes A6
01 เมษายน 2019- 05 เมษายน 2019 Germany Hannover Halle 6 Stand K02
09 เมษายน 2019- 11 เมษายน 2019 Spain Barcelona TBA
10 เมษายน 2019- 12 เมษายน 2019 Germany Villingen-Schwenningen Halle B Stand B.127
17 เมษายน 2019- 19 เมษายน 2019 Romania Bucharest Hall B
08 พฤษภาคม 2019- 09 พฤษภาคม 2019 Germany Dortmund Stand G22
09 พฤษภาคม 2019- 09 พฤษภาคม 2019 United Kingdom Silverstone TBA
14 พฤษภาคม 2019- 16 พฤษภาคม 2019 Netherlands Utrecht TBA
15 พฤษภาคม 2019- 16 พฤษภาคม 2019 United Kingdom Birmingham B4
14 พฤษภาคม 2019- 17 พฤษภาคม 2019 Hungary Budapest Hall G, booth 203C
14 พฤษภาคม 2019- 17 พฤษภาคม 2019 Switzerland Basel H36
21 พฤษภาคม 2019- 23 พฤษภาคม 2019 Germany Hannover Halle 20 Stand A57
21 พฤษภาคม 2019- 24 พฤษภาคม 2019 Slovak Republic Nitra 2
28 พฤษภาคม 2019- 30 พฤษภาคม 2019 Italy PARMA Padiglione 5, Stand A006
04 มิถุนายน 2019- 06 มิถุนายน 2019 United Kingdom Birmingham K100

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป