งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
23 มกราคม 2019- 25 มกราคม 2019 Korea Seoul TBA
13 กุมภาพันธ์ 2019- 16 กุมภาพันธ์ 2019 Thailand Bangkok N25-30
26 กุมภาพันธ์ 2019- 01 มีนาคม 2019 China Shanghai 3-E09-3
04 มีนาคม 2019- 09 มีนาคม 2019 Taiwan Taipei P0227
10 มีนาคม 2019- 12 มีนาคม 2019 China Guangzhou 5.1H-E94
12 มีนาคม 2019- 16 มีนาคม 2019 Korea Ilsan
20 มีนาคม 2019- 22 มีนาคม 2019 China Shanghai TBA
27 มีนาคม 2019- 29 มีนาคม 2019 China Chongqing N7-A77
28 มีนาคม 2019- 31 มีนาคม 2019 China Shenzhen 8B03
29 มีนาคม 2019- 01 เมษายน 2019 Taiwan Kaohsiung
  • Kaohsiung Industrial Automation Exhibition
TBA
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
05 กุมภาพันธ์ 2019- 07 กุมภาพันธ์ 2019 Mexico Monterrey Stand: 1339
05 กุมภาพันธ์ 2019- 07 กุมภาพันธ์ 2019 United States Anaheim 1812
05 กุมภาพันธ์ 2019- 07 กุมภาพันธ์ 2019 Mexico Guadalajara Stand: 1218
05 กุมภาพันธ์ 2019- 07 กุมภาพันธ์ 2019 United States Anaheim 2941
05 กุมภาพันธ์ 2019- 07 กุมภาพันธ์ 2019 United States Anaheim 4559
05 กุมภาพันธ์ 2019- 07 กุมภาพันธ์ 2019 United States Anaheim 5529
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
30 มกราคม 2019- 01 กุมภาพันธ์ 2019 Germany Friedrichshafen Halle 1 Stand S128
05 กุมภาพันธ์ 2019- 07 กุมภาพันธ์ 2019 United Kingdom Farnborough
  • Southern Manufacturing & Electronics 2019
TBA
05 กุมภาพันธ์ 2019- 08 กุมภาพันธ์ 2019 Germany Leipzig booth A06 hall 2
06 กุมภาพันธ์ 2019- 08 กุมภาพันธ์ 2019 Belgium Kortrijk Hall 1, Booth# 1-32
13 กุมภาพันธ์ 2019- 15 กุมภาพันธ์ 2019 Italy Torino AR1
19 กุมภาพันธ์ 2019- 21 กุมภาพันธ์ 2019 Germany Stuttgart Hall 1 booth L10
19 กุมภาพันธ์ 2019- 22 กุมภาพันธ์ 2019 Germany Friedrichshafen TBD
05 มีนาคม 2019- 08 มีนาคม 2019 France Lyon 1A13
12 มีนาคม 2019- 14 มีนาคม 2019 Poland Warsaw
  • Eurolab 2019
TBA
26 มีนาคม 2019- 29 มีนาคม 2019 Poland Warszawa
  • Automaticon 2019
TBA
27 มีนาคม 2019- 29 มีนาคม 2019 Belgium Brussels
  • Machineering 2019
TBA
28 มีนาคม 2019- 30 มีนาคม 2019 Italy PARMA Booth : Pad.3 - E75

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป