งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
21 สิงหาคม 2019- 24 สิงหาคม 2019 Taiwan Taipei K516
21 สิงหาคม 2019- 24 สิงหาคม 2019 Taiwan Taipei P1332
28 สิงหาคม 2019- 30 สิงหาคม 2019 China Shanghai E3-C3634
28 สิงหาคม 2019- 30 สิงหาคม 2019 China Shenzhen 2-N07
28 สิงหาคม 2019- 30 สิงหาคม 2019 China Shanghai E3-C3634
28 สิงหาคม 2019- 30 สิงหาคม 2019 China Shanghai D3850
28 สิงหาคม 2019- 30 สิงหาคม 2019 China Shenzhen 1K25
28 สิงหาคม 2019- 31 สิงหาคม 2019 Philippines Pasay 111,112
01 กันยายน 2019- 05 กันยายน 2019 China ShenYang E1 B135
04 กันยายน 2019- 07 กันยายน 2019 China Shenzhen 7Hall, 7H35-7H36
10 กันยายน 2019- 12 กันยายน 2019 China Shenzhen 3Hall, A165
18 กันยายน 2019- 20 กันยายน 2019 Taiwan Taipei K2668
18 กันยายน 2019- 20 กันยายน 2019 China Shanghai N2, 2C134
17 กันยายน 2019- 21 กันยายน 2019 China Shanghai 5.1H-C127
07 ตุลาคม 2019- 09 ตุลาคม 2019 Taiwan Taipei TBA
09 ตุลาคม 2019- 11 ตุลาคม 2019 Korea Seoul TBA
11 ตุลาคม 2019- 13 ตุลาคม 2019 China Chengdu 6Hall, 6198
11 ตุลาคม 2019- 14 ตุลาคม 2019 China Taizhou Outdoor Hall, M101
16 ตุลาคม 2019- 18 ตุลาคม 2019 Taiwan Taipei TBA
17 ตุลาคม 2019- 19 ตุลาคม 2019 Taiwan Taichung TBA
22 ตุลาคม 2019- 25 ตุลาคม 2019 Korea Ilsan TBA
23 ตุลาคม 2019- 26 ตุลาคม 2019 China Shanghai W1 B3-2
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
10 กันยายน 2019- 12 กันยายน 2019 United States Novi 1001
17 กันยายน 2019- 19 กันยายน 2019 United States Las Vegas 2123
23 กันยายน 2019- 25 กันยายน 2019 United States Las Vegas US-7541
24 กันยายน 2019- 26 กันยายน 2019 United States New York 1101
24 กันยายน 2019- 26 กันยายน 2019 United States Long Beach 2012
30 กันยายน 2019- 03 ตุลาคม 2019 Canada mississauga 2064
01 ตุลาคม 2019- 03 ตุลาคม 2019 United States Pittsburgh 436
01 ตุลาคม 2019- 03 ตุลาคม 2019 United States Cleveland 210
08 ตุลาคม 2019- 10 ตุลาคม 2019 United States West Allis 642
08 ตุลาคม 2019- 11 ตุลาคม 2019 United States Chicago 2514
09 ตุลาคม 2019- 11 ตุลาคม 2019 Mexico Leon Stand: G03
20 ตุลาคม 2019- 23 ตุลาคม 2019 United States Chicago 242
22 ตุลาคม 2019- 24 ตุลาคม 2019 United States Greenville 1334
22 ตุลาคม 2019- 24 ตุลาคม 2019 United States Rosemont 1527
23 ตุลาคม 2019- 24 ตุลาคม 2019 United States Minneapolis 1328
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
26 สิงหาคม 2019- 30 สิงหาคม 2019 France Brest A1
19 กันยายน 2019- 19 กันยายน 2019 United Kingdom Birmingham TBA
16 กันยายน 2019- 21 กันยายน 2019 Germany Hannover Halle 6 Stand E08 Halle 9 Stand G16
20 กันยายน 2019- 23 กันยายน 2019 Switzerland Basel Hall 1, D191
24 กันยายน 2019- 26 กันยายน 2019 France Paris 85
24 กันยายน 2019- 26 กันยายน 2019 Germany Nurnberg Halle 4 Stand 4-242
25 กันยายน 2019- 26 กันยายน 2019 Ireland Galway 56
25 กันยายน 2019- 26 กันยายน 2019 France Colmar E1
01 ตุลาคม 2019- 03 ตุลาคม 2019 Poland Sosnowiec 553
01 ตุลาคม 2019- 03 ตุลาคม 2019 United Kingdom Birmingham A46
01 ตุลาคม 2019- 03 ตุลาคม 2019 Denmark Herning E4252
07 ตุลาคม 2019- 10 ตุลาคม 2019 Germany Stuttgart Halle 8 Stand 8318
08 ตุลาคม 2019- 10 ตุลาคม 2019 France Angers H17
07 ตุลาคม 2019- 11 ตุลาคม 2019 Czech Republic Brno F035
16 ตุลาคม 2019- 17 ตุลาคม 2019 United Kingdom Coventry C25
16 ตุลาคม 2019- 23 ตุลาคม 2019 Germany Dusseldorf Halle 10 Stand 10J28
22 ตุลาคม 2019- 24 ตุลาคม 2019 France Toulouse 6Y51
22 ตุลาคม 2019- 25 ตุลาคม 2019 Italy PARMA Hall 2 Booth D 037 Padiglione 2, Stand D 037
30 ตุลาคม 2019- 31 ตุลาคม 2019 United Kingdom Birmingham F7

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป