งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
22 พฤษภาคม 2018- 24 พฤษภาคม 2018 China Shenzhen TBA
23 พฤษภาคม 2018- 26 พฤษภาคม 2018 Malaysia Kuala Lumpur # 6907 Hall 6 (Hall Tun Dr Ismail)
28 พฤษภาคม 2018- 30 พฤษภาคม 2018 China Shanghai Booth N1-808
05 มิถุนายน 2018- 08 มิถุนายน 2018 China WuHan TBA
05 มิถุนายน 2018- 09 มิถุนายน 2018 China Shanghai Booth 4.1H-F706
05 มิถุนายน 2018- 09 มิถุนายน 2018 China Shanghai Booth 3H-F089
08 มิถุนายน 2018- 12 มิถุนายน 2018 Taiwan Taichung TBA
13 มิถุนายน 2018- 16 มิถุนายน 2018 Thailand Bangkok EF33
20 มิถุนายน 2018- 23 มิถุนายน 2018 Thailand Bangkok 1G01
20 มิถุนายน 2018- 23 มิถุนายน 2018 Thailand Bangkok 8A02
21 มิถุนายน 2018- 24 มิถุนายน 2018 Taiwan Taipei TBA
21 มิถุนายน 2018- 25 มิถุนายน 2018 India Chennai
  • ACMEE 2018
TBA
27 มิถุนายน 2018- 29 มิถุนายน 2018 China Shenzhen HALL 2 / 2.03
26 มิถุนายน 2018- 30 มิถุนายน 2018 China Beijing W1 / D705
27 มิถุนายน 2018- 30 มิถุนายน 2018 Taiwan Taipei I0605a
26 มิถุนายน 2018- 30 มิถุนายน 2018 China Beijing W1 / D705
04 กรกฎาคม 2018- 07 กรกฎาคม 2018 China Shanghai HALLE1-E12
12 กรกฎาคม 2018- 15 กรกฎาคม 2018 Thailand Bangkok J6
25 กรกฎาคม 2018- 28 กรกฎาคม 2018 Taiwan Taipei TBA
01 สิงหาคม 2018- 04 สิงหาคม 2018 Taiwan Taipei TBA
02 สิงหาคม 2018- 06 สิงหาคม 2018 China Qingdao W2 / C89
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
04 มิถุนายน 2018- 04 มิถุนายน 2018 United States Elk Grove Village TBA
12 มิถุนายน 2018- 14 มิถุนายน 2018 United States New York 2207
25 มิถุนายน 2018- 27 มิถุนายน 2018 United States Chicago 2743
10 กรกฎาคม 2018- 12 กรกฎาคม 2018 United States San Francisco
  • Semicon West 2018
TBA
05 สิงหาคม 2018- 09 สิงหาคม 2018 United States Baltimore
  • M&M 2018
TBA
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
22 พฤษภาคม 2018- 24 พฤษภาคม 2018 Italy PARMA Padiglione 5, Stand A006
22 พฤษภาคม 2018- 25 พฤษภาคม 2018 Slovak Republic Nitra TBA
29 พฤษภาคม 2018- 31 พฤษภาคม 2018 Italy Milan Padiglione 5 stand B65
28 พฤษภาคม 2018- 01 มิถุนายน 2018 Spain Bilbao TBA
05 มิถุนายน 2018- 07 มิถุนายน 2018 Germany Erfurt Hall 2 booth 2-317
05 มิถุนายน 2018- 07 มิถุนายน 2018 United Kingdom Birmingham TBA
06 มิถุนายน 2018- 07 มิถุนายน 2018 Netherlands Gorinchem
  • VISION, ROBOTICS & MOTION 2018
130
12 มิถุนายน 2018- 15 มิถุนายน 2018 Switzerland Geneve TBA
19 มิถุนายน 2018- 21 มิถุนายน 2018 Germany Pforzheim Hall MS-EG booth B-01
19 มิถุนายน 2018- 22 มิถุนายน 2018 Germany Munich Hall A4 booth 232
26 มิถุนายน 2018- 28 มิถุนายน 2018 Germany Nurnberg Hall 1 booth 1-519
04 กรกฎาคม 2018- 05 กรกฎาคม 2018 United Kingdom Newcastle
  • Manufacturing & Engineering North East
TBA

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป