งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
15 พฤศจิกายน 2017- 18 พฤศจิกายน 2017 Korea Daegu TBA
16 พฤศจิกายน 2017- 18 พฤศจิกายน 2017 Taiwan Kaohsiung TBA
22 พฤศจิกายน 2017- 25 พฤศจิกายน 2017 Thailand Bangkok Booth AA17
28 พฤศจิกายน 2017- 01 ธันวาคม 2017 China Dongguan TBA
29 พฤศจิกายน 2017- 02 ธันวาคม 2017 China Shanghai TBA
06 ธันวาคม 2017- 06 ธันวาคม 2017 India Gujarat
  • ENGIMACH 2017
TBA
06 ธันวาคม 2017- 08 ธันวาคม 2017 China Shenzhen Booth H2 -2C33
06 ธันวาคม 2017- 09 ธันวาคม 2017 Indonesia Jakarta Hall D1, Booth D-8502
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
03 ธันวาคม 2017- 05 ธันวาคม 2017 United States Philadelphia Booth 238
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
28 พฤศจิกายน 2017- 30 พฤศจิกายน 2017 Germany Nurnberg Hall 7A, Booth 620

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป