ขณะนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ไฟล์ CAD และซอฟต์แวร์บางส่วนได้
หากคุณมีความต้องการเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่อีเมล์นี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. หัวข้อ
  4. คีย์เอ็นซ์ได้รับรางวัล Evaluation and Measurement Award ในการประชุมนาโนเทค 2013

คีย์เอ็นซ์ได้รับรางวัล Evaluation and Measurement Award ในการประชุมนาโนเทค 2013

กุมภาพันธ์ 2013

ในงานจัดนิทรรศการและประชุมนาโนเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 12 (นาโนเทค 2013) ซึ่งเป็นงานนิทรรศการสำหรับนาโนเทคโนโลยี
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ซึ่งคีย์เอ็นซ์ได้รับรางวัล Evaluation and Measurement 2013 สำหรับ
ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

นาโนเทคมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับโลกที่เปิดโอกาสให้กับการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำในการผลิตต่างๆ มีผู้ร่วมแสดงมากกว่า 20 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้

ทำไมเราจึงได้รางวัล

คีย์เอ็นซ์ได้รับรางวัลนี้เนื่องจากการยอมรับในการพัฒนาหลักการจับภาพแนวใหม่อย่างดิจิตอลไมโครสโคปที่มีความคมชัดสูงมาก และไมโครสโคปวัดพื้นผิวแบบสามมิติที่สามารถจับภาพด้วยความคมชัดสูงและการวัดพื้นผิวในระดับนาโนได้ ซึ่งระบบทั้งสองนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์และการวัดขนาดของโครงสร้างและวัสดุนาโน

เราได้รับรางวัลนี้จาก โยชิโนบุ บาบะ ศาสตราจารย์ด้านเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพจากบัณฑิตวิทยาลัยด้านวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัยนาโกยา

ที่คีย์เอ็นซ์เรายังอยู่ในกระบวนการรวมเทคโนโลยีออปติคอลและดิจิตอลเข้าไว้ด้วยกันอย่างต่อเนื่องและพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการพัฒนาการวิจัยและการควบคุมคุณภาพ

รางวัลนาโนเทค

รางวัลอันทรงเกียรตินี้จะมอบให้เพียงบริษัทเดียวจากทั้งหมด 587 บริษัท (827 บูท) ที่เข้าร่วมแสดงในงานการจัดแสดงสินค้าและประชุมนาโนเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 12 ในวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ภายในงานมีพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุดและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับการประเมินผลและการวัด ซึ่งแต่ละบริษัทจะถูกประเมินตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ความคิดริเริ่ม ความแปลกใหม่
  2. ได้รับการจดสิทธิบัตรและเผยแพร่
  3. ผลิตภัณฑ์สามารถคงอยู่ ทำตลาดและทำกำไรได้
  4. อื่นๆ ได้แก่ข้อพิจารณาหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องความ ปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อม

Exhibition booth

การจัดแสดงสินค้าและประชุมนาโนเทคโนโลยีนานาชาติ

ในด้านความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่จะสามารถนำไปใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรื่องนี้ได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาสำคัญๆตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการติดต่อสื่อสาร ไปจนถึง ด้านการแพทย์ ด้านสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

นาโนเทคโนโลยีนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ภาวะโลกร้อนและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 21 และในปัจจุบันก็ยังคงพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในทางการแพทย์ อาหารและเครื่องสำอางค์ที่จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต

การจัดแสดงสินค้าและประชุมนาโนเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 12 (นาโนเทค 2013) เป็นการจัดงานเกี่ยวกับสาขานาโนเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นที่Tokyo Big Sight ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 และมีผู้เข้าชมงานทั้งหมด 46,846 คน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของเราสามารถดูได้ที่

VHX-2000 ซีรี่ส์
ดิจิตอลไมโครสโคปความละเอียดสูงสุด

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป