1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2022

จดหมายข่าว 2022

19 พฤษภาคม 2022

หัวข้อ :

ยกระดับการตรวจสอบงาน OK/NG ด้วย Vision Sensor ใหม่พร้อม AI ในตัว

e-News@KEYENCE
ตรวจจับชิ้นงานโลหะได้เสถียร
ต้องเซนเซอร์รุ่นนี้
เซนเซอร์สเปกตรัมเป็นเลิศในด้านการแยก
ชิ้นงานจาก "สี" สามารถตรวจจับชิ้นงานโลหะ
ที่เซนเซอร์ทั่วไปทำได้ยากได้อย่างเสถียร
12 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ดิจิตอลไมโครสโคป
VHX-7000 ซีรี่ส์ช่วยปรับปรุงคุณภาพการผลิตใน
หลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึง
อาหารและยา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
รู้ลึกรู้จริง! รวมความรู้
เกี่ยวกับโค้ด 2D ทุกชนิด!
เรียนรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานจริง
เกี่ยวกับการมาร์กโค้ด 2D ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์
รวมถึงเทคนิคการมาร์กบนโลหะและพลาสติก
ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที!
เทคนิคการตรวจสอบและ
จัดการข้อมูลแบบครบวงจร
ก้าวแรกสู่ IoT! แนะนำเทคนิคตั้งแต่การแสดงภาพ
อุปกรณ์ไปจนถึงการจัดการข้อมูลทั้งหมด
ขจัดปัญหาจากการวัดชิ้นงานสีดำ
หรือมันวาวด้วยระบบการวัด
โปรไฟล์แบบไม่สัมผัส
ระบบการวัดแบบไม่สัมผัสทั่วไปมักเกิดปัญหาจาก
การวัดชิ้นงานที่มันวาวหรือมีสีดำ แต่ VR-6000 ซีรีส์
มีอัลกอริทึมการสแกน HDR ทำให้สามารถวัด
ชิ้นงานเหล่านี้ได้
ขอต้อนรับสู่ Virtual Factory !
โซลูชันล่าสุดจากสายการผลิต
แบตเตอรี่ Li-Ion
ปัจจุบันมีการใช้เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
ในสายการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลก คู่มือนี้รวบรวม
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่สามารถปรับปรุงคุณภาพ
และเพิ่มผลกำไรได้จริง
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ด้วยกล้อง 64 ล้านพิกเซล !
กล้องความละเอียดสูงพิเศษนี้เหนือกว่าด้วยมุมมองที่
กว้างและแม่นยำ มาดูกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยเพิ่ม
เสถียรภาพของวิชันซิสเต็มได้อย่างไร
อีกระดับของวิชันเซนเซอร์
มาพร้อมระบบ AI ในตัว !
เพียงกำหนดภาพตัวอย่างชิ้นงาน OK/NG ไว้ในระบบ
AI อัจริยะก็จะสามารถระบุและแยกแยะความแตกต่าง
ได้อย่างเสถียร ทำให้การตรวจสอบที่แม่นยำ
เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
รวมตัวอย่างการใช้งานโค้ด
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง
และมีมูลค่าสูงขึ้น การใช้โค้ด2D จึงเพิ่มขึ้น
เช่นกัน ดูวิธีการใช้โค้ดสำหรับ
การตรวจสอบย้อนกลับได้ที่คู่มือนี้
เครื่องมือวัดที่ช่วยขจัดปัญหา
การขาดแคลนคนงานอย่างถาวร!
หากคุณมีกำลังคนไม่เพียงพอสำหรับงานวัดขนาด
IM-8000 ซีรีส์ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ เนื่องจากมี
อินเตอร์เฟสที่ใช้ง่าย ทุกคนจึงวัดขนาดชิ้นงานได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยำ