1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2022

จดหมายข่าว 2022

08 กุมภาพันธ์ 2022

หัวข้อ :

รวมสุดยอดโซลูชันลดต้นทุน สำหรับอุตสาหกรรม 4.0

e-News@KEYENCE
รองรับ 2 เครือข่ายหลัก! ด้วย...
ระบบกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนไหว
เพิ่มทางเลือกของมอเตอร์
รองรับการใช้งานร่วมกับ 2 เครือข่ายหลัก
ทั้ง EtherCAT® และ MECHATROLINK-Ⅲ
แม้ว่าจะเปลี่ยนเครือข่าย แต่ระบบก็ยังคง
ใช้งานได้ โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม
แนะนำหลักพื้นฐานของการ
ตรวจสอบคุณภาพโค้ดอย่าง
มีประสิทธิภาพ
โค้ด 2D ที่ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ ต้องอ่านได้
จากหลายตำแหน่ง คุณภาพโค้ดจึงเป็นสิ่งสำคัญ
คุณสามารถเรียนรู้หลักพื้นฐานของการตรวจสอบ
คุณภาพโค้ดได้ในคู่มือนี้
ปฏิวัติวงการ Vision System
อีกระดับของการตรวจสอบด้วย
กล้องยุคใหม่ !
ขอแนะนำระบบกล้องความละเอียดสูงพิเศษแบบ
all-in-one ที่สามารถตรวจสอบได้หลากหลาย ตั้งแต่
การซิงโครไนซ์กล้องหลายตัวไปจนถึงการตรวจสอบ
โดยใช้กล้องติดตั้งกับหุ่นยนต์ มาสัมผัสประสบการณ์
การตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำกับเรา
การวัดความหนาชิ้นงานแบบ
ไม่สัมผัสช่วยลดต้นทุน
การผลิตได้ !
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ CL-3000 ทำให้การวัดใน
ไลน์ผลิตเรียบง่ายและแม่นยำ จึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน จำเป็นอย่างยิ่ง
ในยุคที่วัตถุดิบมีราคาสูง
ขอแนะนำไมโครสโครปรุ่นใหม่
ล่าสุดพร้อมฟังก์ชันการวัดที่มากขึ้น
VHX-7000 ซีรี่ส์มีฟังก์ชันกล้องที่ได้รับการพัฒนา
ให้วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ เพียงแค่คลิกเดียว
คุณก็สามารถสร้างรายงานผลการวัดได้อย่างง่ายดาย
ม่านแสงนิรภัยที่สามารถ
ปรับแกนแสงได้ง่ายที่สุด !
KEYENCE ใช้แสงเลเซอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจน
ทำให้สามารถปรับแกนแสงของม่านแสง
ได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
เครื่องวัดโปรไฟล์อเนกประสงค์
ขจัดจุดบอดในการวัดและสามารถ
วัดพื้นผิวมันวาวได้อย่างแม่นยำ
วัดครอบคลุมทั้งพื้นผิวด้วยความละเอียดสูงถึง 0.1µm
โดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม
เพื่อช่วยหมุนชิ้นงานได้รอบทิศ ทำให้สามารถวัดได้
โดยไม่มีจุดบอด และไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ
ลดต้นทุนด้วย UV lasers แทน
การใช้ฉลากและเครื่องพิมพ์ !
สามารถลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อใช้เลเซอร์
มาร์กเกอร์ UV แทนการใช้ฉลากและเครื่องพิมพ์
สำหรับโลโก้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
สามารถดูตัวอย่างการใช้จริงพร้อมภาพประกอบได้ที่นี่
ประสบปัญหาจากการวัดด้วย
โปรไฟล์โปรเจคเตอร์และ
ไมโครสโคปใช่หรือไม่?
IM-8000 ซีรี่ส์มีระบบการวัดขนาดภาพที่ทำได้
อย่างง่ายดายและแม่นยำ ปราศจากข้อผิดพลาด
เหมาะกับผู้ใช้ทุกคน
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
ที่สามารถปรับค่าได้อัตโนมัติ
ใช้กับชิ้นงานได้ทุกรูปแบบ !
เครื่องสร้างประจุไอออนทั่วไปจำเป็นต้องปรับค่า
ตั้งต้นหลายอย่างเช่น ความสมดุลของไอออนและ
อากาศ แต่ SJ-H ซีรี่ส์สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้
ทันทีหลังติดตั้ง โดยไม่ต้องกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้