1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2021

จดหมายข่าว 2021

31 สิงหาคม 2021

หัวข้อ :

รวม Solution และ KNOW HOW สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จาก KEYENCE

e-News@KEYENCE
ตัวอย่างการติดตั้งและ
ใช้งาน Laser Marker ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ
เราได้รวบรวมตัวอย่างการติดต้งและการประยุกต์
ใช้งานเลเซอร์มาร์กเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
มาเสนอ พบกับเคล็ดลับการปรับปรุงการทำงาน
ในอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อาหาร และยา
แนวปฏิบัติพื้นฐานของ
การตรวจสอบคุณภาพของโค้ด 2D
หากคุณภาพของโค้ดได้รับการตรวจสอบและ
จัดการแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตกลงใน
รายละเอียดของข้อกำหนดต่างๆ
เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง เช่น งานล่าช้า
การพิมพ์ซ้ำ และการทิ้งผลิตภัณฑ์ ที่นี่
Laser Solution
ฉบับยานยนต์
ขอแนะนำโซลูชันต่าง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
มั่นใจได้ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ของ KEYENCE
KNOW HOW การวิเคราะห์
สิ่งแปลกปลอม และเคล็ดลับ
การหาปริมาณและระบบอัตโนมัติ
การวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมและการตรวจสอบ
ความสะอาดในอุตสาหกรรมต่างๆ
ด้วยดิจิตอลไมโครสโคปที่มีความละเอียดสูง
และสามารถวัดการปนเปื้อนได้โดยอัตโนมัติ
คุณกำลังกังวลว่าจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาจากระยะไกลหรือไม่?
ฟังก์ชันบันทึกการทำงานของเครื่อง KV-8000
และระบบการสื่อสารทางเว็บ ช่วยแก้ปัญหาแม้คุณ
จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เป็นเรื่องง่าย สามารถอ่าน
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และการบำรุงรักษาระยะไกลได้ที่นี่
ชิ้นงานซับซ้อนแค่ไหนก็วัดได้
ด้วยเครื่องมือวัดขนาดรุุ่นนี้ !
- ลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน
- เพิ่มความถี่และจำนวนการตรวจสอบ
- สร้างรีพอร์ตอัตโนมัติได้ในคลิกเดียว
ต้อง IM 8000 ซีรีส์
จัดการปัญหาเดิมๆ ของ
Vision sensor ด้วย
Positioning sensor รุ่นใหม่ !
ปัญหาแสงและเงาที่ Vision sensor ส่วนใหญ่
แก้ไม่ได้ จะหมดไปด้วย IX ซีรีส์ ที่มีกล้องและ
เลเซอร์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้น
และช่วยให้ตรวจจับชิ้นงานได้อย่างเสถียร
เคล็ดลับการวัดโปรไฟล์ 3 มิติ
สำหรับงานปั้มขึ้นรูป
เรียนรู้พื้นฐานการวัดโปรไฟล์ของชิ้นงานปั้มขึ้นรูป
พร้อมตัวอย่างเทคนิคการวัดแบบ 3 มิติ ของ
KEYENCE รวมถึงเคล็ดลับการทำรายงาน
ผลการตรวจสอบและอื่นๆ
[ฟังก์ชันใหม่] ในเครื่องวัด
โปรไฟล์แบบอินไลน์
ได้แก่ การแก้ไขโปรไฟล์อัตโนมัติ การตรวจจับชิ้นงาน
อัตโนมัติ และการตรวจสอบการเชื่อม ช่วยให้ตรวจวัด
ชิ้นงานได้เสถียร โดยไม่ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก
เพิ่มประสิทธิภาพของ
Vision system ด้วย
แสง Multi-spectrum !
การจัดแสงที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญทำให้
การตรวจสอบมีความเสถียร มาดูกันว่าระบบแสง
แบบครบวงจรของ KEYENCE สามารถช่วยให้
การตรวจสอบมีความเสถียรได้อย่างไร