1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2021

จดหมายข่าว 2021

16 มีนาคม 2021

หัวข้อ :

[ใหม่] สร้างความปลอดภัยของเครื่องจักรของคุณด้วยสวิตช์ประตูนิรภัย

e-News@KEYENCE
[ใหม่] สร้างความปลอดภัยของ
เครื่องจักรทำได้ง่ายด้วย
สวิตช์ประตูนิรภัย
สวิตช์ประตูนิรภัย
GS ซีรีส์

- การออกแบบที่ใช้งานง่าย
- การติดตั้งที่หลากหลาย
- การรวมระบบที่ไร้รอยต่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
การตรวจสอบได้พร้อมกัน
คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในการเพิ่ม
จำนวนจุดตรวจสอบและสถานที่ แล้วคุณจะค้นพบ
ว่า IM-7000 ซีรีส์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไร
ตัวอย่างการติดตั้งเลเซอร์มาร์กเกอร์
ในการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
ตัวอย่างการใช้งานนี้มุ่งเน้นไปที่ไซต์การผลิต
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ซึ่งการใช้เลเซอร์
มาร์กเกอร์จะค่อยๆเพิ่มขึ้น ลองมาดูกันว่าอุปกรณ์
เหล่านี้ใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ อย่างไร
เครื่องอ่านโค้ดที่สามารถ
ตรวจสอบระยะไกลได้
ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องอ่านโค้ด
ที่หน้างานได้จากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ค้นพบวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่นี่
เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับ
รายงานที่สามารถใช้ในการสื่อสาร
ได้อย่างรวดเร็ว
ก่อนหน้านี้หากเราต้องการสร้างรายงานต้องใช้เวลา
ถึง 30 นาที แต่ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 5 นาที
ก็สามารถสร้างรายงานได้แล้ว คู่มือนี้จะแนะนำ
การรายงานผลที่ใช้ภาพถ่ายจากกล้องไมโครสโคป
กำจัดไฟฟ้าสถิตทั่วทั้งห้อง
โดยใช้ลมน้อยที่สุด
ขอแนะนำ Ionizer ชนิดบาร์ที่กำจัดไฟฟ้าสถิต
ที่ใช้ปริมาณลมน้อยที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
ใช้กับชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ 1D
ของ KEYENCE
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์รุ่นต่างๆนี้สามารถ
วัดแบบอินไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ
การวัดที่หลากหลายตั้งแต่ 1 μm ถึง 1 m คู่มือนี้
จะแนะนำตัวอย่างจริงจากการใช้งานที่หลากหลาย
ขจัดทุกปัญหาด้วยไฟเพียงดวงเดียว
เพื่อให้วิชันซิสเต็มทำงานได้อย่างเสถียร สิ่งที่สำคัญ
ที่สุดคือการเลือกไฟให้เหมาะสม สามารถดูตัวอย่าง
การใช้งานด้วยแสงมัลติสเปกตรัม ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และเรียนรู้เคล็ดลับต่างๆ ได้ที่นี่
ตัวอย่างการติดตั้งและการวิเคราะห์
แบบ 3 มิติ ในเวลาเพียง 1 วินาที
คู่มือนี้จะมีตัวอย่างการวิเคราะห์และแนะนำระบบ
การวัดโปรไฟล์ที่สามารถวัดด้วยความเร็วสูง
และมีความแม่นยำสูง แม้ว่าจะวัดพื้นผิวทั้งหมด
แบบไม่สัมผัสก็ตาม ดูตัวอย่างการวิเคราะห์ที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดของการวัดโปรไฟล์ทั่วไป
คุณกำลังกังวลว่าจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาจากระยะไกลหรือไม่?
ฟังก์ชันบันทึกการทำงานของเครื่อง KV-8000
และระบบการสื่อสารทางเว็บ ช่วยแก้ปัญหาแม้คุณ
จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เป็นเรื่องง่าย สามารถอ่าน
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และการบำรุงรักษาระยะไกลได้ที่นี่