1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2020

จดหมายข่าว 2020

29 กันยายน 2020

หัวข้อ :

พลิกโฉมโรงงานของคุณให้เป็น "Smart Factory" ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากคีย์เอ็นซ์

e-News@KEYENCE
เพียงแค่วางแล้วกด - มาตรฐานใหม่
ของ "Smart Factory"
ระบบการวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM ซีรีส์
ใช้งานอย่างง่ายดายเพียงวางชิ้นงานและกดปุ่ม
ก็สามารถวัดงานที่ซับซ้อนได้ทันที ทั้งนี้ IM ซีรีส์
ยังช่วยให้สามารถแชร์ผลการวัดทางอินเทอร์เน็ตได้
วิธีการปรับปรุง QCD ที่เรียนรู้จาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ ยาและชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
คุณควรตอบสนองต่อความต้องการในการปรับปรุง
คุณภาพจากลูกค้าของคุณอย่างไรกับความต้องการที่
เข้มงวดขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา คู่มือนี้จะจัดกลุ่มตาม
อุตสาหกรรม แนะนำปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข
ที่เกี่ยวข้อง
การเรียนรู้จากอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า: ตัวอย่างแอปพลิเคชันของ
เซนเซอร์สัมผัส
ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วการใช้
เซนเซอร์ที่สามารถจัดการกับวิธีการผลิตใหม่ ๆ
เป็นสิ่งจำเป็น เรามาดูว่า GT2 ซีรีส์ ของ KEYENCE
จะถูกนำไปใช้ในโรงงานต่างๆในปัจจุบันได้อย่างไร
คุณจำเป็นต้องใช้การวัดที่แม่นยำ
ในไลน์การผลิตหรือไม่?
ตามปกติแล้วการวัดขนาดงานในไลน์โดยใช้กล้อง
(วิชันซิสเต็ม) และระบบการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกเป็นเรื่องยาก คู่มือนี้แนะนำฟังก์ชันสำหรับ
การวัดที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้การตรวจสอบ
ที่แม่นยำ 100%
รองรับได้สูงสุด 200 A!
มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อ
เพียงยึดมิเตอร์วัดการไหลไว้กับท่อโดยที่ไม่ต้องมีการ
ตัดต่อท่อ หากคุณประสบปัญหาดังต่อไปนี้:

- การดัดแปลงหรือตัดต่อท่อเป็นเรื่องยาก
- การปรับเปลี่ยนท่อไม่สามารถทำได้โดย
ไม่ต้องหยุดการทำงานในโรงงาน
- ของเหลวอยู่ภายใต้แรงดันสูง ดังนั้นจึง
ไม่มีเซนเซอร์ที่ทำงานร่วมกันได้

สามารถตรวจสอบแคตตาล็อกนี้ถ้าคุณต้อง
การดำเนินการจัดการการไหล
14 ตัวอย่างการแนะนำ
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรมสามารถทำการพิมพ์
โดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน ดังนั้นพวกเขาจึงมีข้อ
ได้เปรียบในการติดตั้งได้ในพื้นที่น้อยที่สุด
พวกเขาใช้สายการผลิตประเภทใด?
พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทใด?

คู่มือนี้รวบรวมคำตอบและมี 14 ตัวอย่างที่แตกต่างกัน
เครื่องอ่านโค้ดแบบฟิกซ์ สามารถ
ตอบสนองความต้องการสำหรับการ
ใช้งานบาร์โค้ดและโค้ด 2D
อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสำอาง
มีการใช้บาร์โค้ดและโค้ด 2D เพิ่มขึ้น คู่มือนี้
แนะนำตัวอย่างการใช้งานเครื่องอ่านโค้ดของ
KEYENCE ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดล่าสุดในอุตสาหกรรม ซึ่งกฎระเบียบ
จะเข้มงวดขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา
PLC ที่สามารถใช้งานได้ง่ายดาย
KV-8000 ของ KEYENCE สามารถบันทึกข้อมูล
ความเร็วสูงด้วยแรมในตัว นอกจากนี้ไฟล์สำหรับ
ถ่ายโอนผ่าน FTP ยังสามารถเขียนด้วยความเร็วสูง
ซึ่งช่วยลดเวลาในการถ่ายโอนข้อมูล
ขอแนะนำตัวอย่างระบบอัตโนมัติ
ที่ผ่านการใช้ระบบวิชัน! ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการเพิ่มการผลิตส่วน
ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ 5G!
ผลิตภัณฑ์ 5G กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลก
นี่เป็นการผลักดันความต้องการระบบอัตโนมัติที่
เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มการผลิตส่วนประกอบที่ใช้ภายใน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดูคู่มือนี้สำหรับตัวอย่างการ
ใช้งานระบบวิชันซิสเต็มในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ / อุปกรณ์ซึ่งมีการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้ง
เป็นพิเศษกับ 5G
ตัวอย่างการติดตั้งและการวิเคราะห์
แบบ 3 มิติ ในเวลาเพียง 1 วินาที
คู่มือนี้จะมีตัวอย่างการวิเคราะห์และแนะนำระบบ
การวัดโปรไฟล์ที่สามารถทำการวัดด้วยความเร็วสูง
และมีความแม่นยำสูง แม้ว่าจะทำการวัดบนพื้นผิว
ทั้งหมดโดยไม่ต้องสัมผัสก็ตาม ระบบนี้ช่วยแก้ปัญหา
ทั้งหมดด้วยระบบการวัดโปรไฟล์ทั่วไป