1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2020

จดหมายข่าว 2020

15 กันยายน 2020

หัวข้อ :

ลด Human Error ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์+กล้อง

e-News@KEYENCE
เซนเซอร์รุ่นล่าสุดของ KEYENCE
ที่รวมเซนเซอร์กับกล้องเข้าด้วยกัน
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากมนุษย์
กล้องจะจดจำชิ้นงานและเลเซอร์จะแยกแยะความสูง
ซึ่งช่วยขจัดการทำงานที่ผิดพลาด! เทคโนโลยีนี้
เป็นกรรมสิทธิ์ของ KEYENCE ซึ่งรวมเลเซอร์และ
กล้องเข้าด้วยกันทำให้สามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีสี
ใกล้เคียงกันหรือทำจากวัสดุเดียวกันได้
ป้อนข้อมูลบาร์โค้ดไปยัง PCs
ผ่าน USB ได้อย่างง่ายดาย!
ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก! เพียงใช้ USB
เพื่อถ่ายโอนข้อมูลบาร์โค้ดที่สแกนไปยัง PCs
ซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีนี้ช่วยลดเวลาได้
เป็นอย่างดี
ข้อควรรู้เมื่อต้องการซื้อไมโครสโคป
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับกล้องไมโครสโคป
ของ KEYENCE ข้อสำคัญที่ควรคำนึงถึง
เมื่อต้องการซื้อกล้องไมโครสโคป
ตัวอย่างแอปพลิเคชันคอนทราสต์สูง
16 แบบ โดยใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์
แบบ UV
เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบ UV ใช้ความยาวคลื่น UV
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของความยาวคลื่นมาตรฐาน
ดังนั้นจึงสามารถใช้มาร์กวัสดุต่างๆที่มีความ
เปรียบต่างสูง ดูคู่มือนี้สำหรับตัวอย่างการมาร์ก
เทคนิคการลดเวลาการดีบัก PLC
เวลาในการดีบัก PLC สามารถปรับปรุงได้ด้วย
การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย คู่มือนี้มีคำแนะนำ
ในการย่นระยะเวลาด้วยการแสดงภาพสัญญาณ
ความเร็วสูง การตรวจสอบ และการค้นหา
[เอกสารใหม่] ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยว
กับแบตเตอรี่สำรองในรถยนต์:
ขอแนะนำการตรวจสอบด้วยเลเซอร์
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์และตัวอย่าง
การวัดล่าสุด
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมได้นำไปสู่การเปลี่ยน
จากรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้แบตเตอรี่มีความสำคัญ
เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องเพิ่มความแม่นยำในการ
รับประกันคุณภาพของสินค้า:

• การตรวจสอบ 3 มิติ ในไลน์การผลิตด้วย
เลเซอร์โปรไฟล์
• การวัดความหนาของอิเล็กโทรดด้วยเลเซอร์
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเหล่านี้และวิธีการอื่นๆ
เพื่อให้ได้ผลิภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ตัวอย่างโซลูชันล่าสุดสำหรับการวัด
แบบ 2 มิติ / 3 มิติ ของผลิตภัณฑ์
ฉีดขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์ยาง
เคยเผชิญกับการวัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากๆ
หรือรู้สึกว่าต้องวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการฉีด
ขึ้นรูปหรือไม่ VR ซีรีส์ คือคำตอบ! ค้นพบ
ตัวอย่างและโซลูชันล่าสุดของ VR ซีรีส์ ได้ที่นี่
เปลี่ยน QCD ด้วยระบบการวัด
ณ ปัจจุบันมีจำนวนบริษัทที่เริ่มปรับปรุง QCD
เพื่อหางานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เอกสารนี้ประกอบ
ด้วยการปรับปรุงวิธีการวัดผลและตัวอย่างจริงของ
การปรับปรุง QCD สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
เซนเซอร์ตรวจจับการไหล
ที่ใช้งานได้หลากหลาย
จุดเด่น
เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อของเราได้รับ
การออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทุกประเภทที่คุณต้อง
เผชิญได้อย่างง่ายดาย

- ติดตั้งกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ง่าย
- ติดตั้งและตั้งค่าได้ง่าย
- ติดตั้งง่ายเพียงใช้แค่ไขควงเท่านั้น
ครบวงจร! เพียงใช้ไฟดวงเดียว
การเลือกแสงที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง
ความมั่นใจในการทำงานของวิชันซิสเต็ม
ดูการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและยา
ด้วย multi-spectrum ทำงานแบบครบวงจร
ได้อย่างน่าประทับใจและเรียนรู้เคล็ดลับเพื่อให้
มีความเสถียรในการตรวจสอบสูงสุด