1. หน้าหลัก
 2. ข่าวสารและกิจกรรม
 3. จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

 • แหล่งข้อมูลเดียวของคุณในด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและข่าวสารด้านการวิจัยและพัฒนา ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

2020

22 ธันวาคม 2020
 • ตัวอย่างแอปพลิเคชันวิชันซิสเต็ม
  สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ
  อุปกรณ์การแพทย์
 • การอ่านโค้ด 2D ที่ดียิ่งขึ้น
 • ระบบการวัดขนาดด้วยการประมวล
  ผลภาพที่ช่วยประหยัดต้นทุนของคุณ
 • เราทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการ!
  วิชันเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด
  พิเศษพร้อมไฟส่องสว่างในตัว
 • คุณต้องการมาร์กอะไร
  บนโลหะหรือเรซิน?
 • ข้อควรรู้เมื่อต้องการซื้อไมโครสโคป
 • การวัดขนาด รูปร่างและความเรียบ
  ใช้เวลาเพียง 1 วินาที!
 • เทคนิคการตรวจสอบสถานะ
  สายการผลิตแบบรวมศูนย์
 • ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์
  ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย
  และมีความน่าเชื่อถือ
 • วิเคราะห์และการวัดความแม่นยำสูง
  ในไลน์การผลิต
08 ธันวาคม 2020
 • [ใหม่] Handheld Mobile Computer
  รุ่น Android™ พร้อมการใช้งานได้
  ด้วยมือเดียว
 • ตัวอย่างการใช้งาน
  ดิจิตอลไมโครสโคปรุ่นล่าสุด
 • ลองเปลี่ยนมาใช้ระบบการวัดขนาด
  ด้วยการประมวลผลภาพ IM ซีรีส์
 • เซนเซอร์สีที่แม่นยำสูง: ตรวจจับความแตกต่างของภาพ / สีได้อย่างเสถียร
 • [ตัวอย่างล่าสุด] การปรับปรุง
  ประสิทธิภาพการทำงานของ
  หุ่นยนต์ด้วย IoT
 • [ใหม่] เลเซอร์โปรไฟเลอร์
  รุ่นระยะไกลของ KEYENCE!
 • แก้ไขทุกปัญหาของคุณด้วยเครื่อง
  กำจัดไฟฟ้าสถิต! ตัวอย่างล่าสุด
  เฉพาะอุตสาหกรรม
 • ช่วยคุณเลือกไฟที่ดีที่สุด
  สำหรับการตรวจสอบ!
 • ตัวอย่างการติดตั้งและประยุกต์ใช้
  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นหมึกสีขาว
 • การระบุความแตกต่างของ
  ลักษณะผลิตภัณฑ์ได้ทันที
10 พฤศจิกายน 2020
 • ขอแนะนำเครื่องมือวัดพิกัด
  ที่วัดได้ที่หน้างาน XM ซีรีส์
 • รองรับได้สูงสุด 200 A!
  มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อ
 • วิธีการตรวจสอบแบบใหม่ล่าสุด
  ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์
  ของกล้องไมโครสโคป
 • เครื่องอ่านโค้ดที่ช่วยปรับปรุงงาน
  ของคุณให้มีประสิทธิภาพอย่าง
  ไม่น่าเชื่อ
 • [ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ PLC] คู่มือ
  สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ KV-8000 และ
  ความรู้พื้นฐาน PLC
 • [ใหม่] ขอแนะนำเลเซอร์โปรไฟล์
  รุ่นระยะไกลพิเศษของ KEYENCE!
 • 20 ดูตัวอย่างการพิมพ์ CIJ
  สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
 • การแสดงผลการวัดเข้าใจง่าย!
  วิธีการวัดสำหรับงานปั๊มขึ้นรูป
 • ป้องกันผลบวกที่ผิดพลาดโดย
  การเรียนรู้พื้นฐานของเซนเซอร์
  แบบสัมผัส
 • ข้อดีของ Vision-Guided Robotics
  ในอุตสาหกรรมต่างๆ
27 ตุลาคม 2020
 • ขอแนะนำดิจิตอลไมโครสโคป
  รุ่นล่าสุดของ KEYENCE!
 • แก้ไขปัญหาโฟลว์เซนเซอร์
  ที่ผิดพลาดได้ง่าย!
 • [สินค้าใหม่] เลเซอร์มาร์กเกอร์
  มาพร้อมการตรวจสอบสถานะ!
 • เรียนรู้จากอุตสาหกรรมยานยนต์!
  วิธีการใช้งานเครื่องอ่านอาร์โค้ด
 • [สินค้าใหม่] กลเม็ดเคล็ดลับ
  ในการเพิ่มความแม่นยำใน
  การตรวจจับด้วยภาพ 2 มิติ
 • ระบบการวัดที่ช่วยลดต้นทุน
  เพิ่มคำสั่งซื้อใหม่ และเพิ่มกำไร
 • ระบบการวัดขนาด รูปร่าง
  ความหยาบแบบครบจบ
  ในเครื่องเดียว
 • เราจะทำให้การตั้งค่าเลเซอร์
  ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  เป็นเรื่องง่าย
 • เชื่อมต่อทันทีกับอุปกรณ์ต่างๆ
  และ PLC ที่หลากหลายด้วย
  KV-X COM
 • การแก้ปัญหาในสถานที่ทำงาน
  ด้วยเซนเซอร์ 2 รุ่นล่าสุด
  ของ KEYENCE
14 ตุลาคม 2020
 • [สินค้าใหม่] เลเซอร์มาร์กเกอร์
  รุ่นใหม่ไม่ต้องปรับโฟกัสและ
  ไม่ต้องปรับตำแหน่ง
 • เรียนรู้จากอุตสาหกรรมอุปกรณ์
  อิเล็กทรอนิกส์: การใช้เครื่อง
  อ่านบาร์โค้ด
 • ระบบการวัดขนาดด้วยการประมวล
  ผลภาพของ KEYENCE ที่ช่วย
  ประหยัดต้ทุนได้อย่างมาก
 • ใช้งานง่าย เร็วและการซิงโครไนซ์
  ที่มีประสิทธิภาพ
 • การขจัดปัญหาโดยใช้เลเซอร์
  เซนเซอร์ที่มีความสามารถใน
  การแยกความแตกต่างสูง
 • ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของ
  ระบบการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง
  ภายนอกที่ทันสมัย
 • การวิเคราะห์ที่รวดเร็วใน
  อุตสาหกรรมการแพทย์
  ยานยนต์และเซมิคอนฯ
 • สร้างความปลอดภัยและ
  สร้างสมดุลของผลผลิต
 • [ใหม่] วัดชิ้นงานขนาดใหญ่
  ด้วย LumiTrax ™!
 • เหตุผลในการเปลี่ยนเครื่องมือวัด
  แบบสัมผัสและเครื่องมือวัดความ
  เรียบผิวแบบไม่สัมผัส
29 กันยายน 2020
 • เพียงแค่วางแล้วกด - มาตรฐานใหม่
  ของ "Smart Factory"
 • วิธีการปรับปรุง QCD ที่เรียนรู้จาก
  อุตสาหกรรมยานยนต์ ยาและชิ้นส่วน
  อิเล็กทรอนิกส์
 • การเรียนรู้จากอุตสาหกรรมยานยนต์
  ไฟฟ้า: ตัวอย่างแอปพลิเคชันของ
  เซนเซอร์สัมผัส
 • คุณจำเป็นต้องใช้การวัดที่แม่นยำ
  ในไลน์การผลิตหรือไม่?
 • รองรับได้สูงสุด 200 A!
  มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อ
 • 14 ตัวอย่างการแนะนำ
  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
 • เครื่องอ่านโค้ดแบบฟิกซ์ สามารถ
  ตอบสนองความต้องการสำหรับการ
  ใช้งานบาร์โค้ดและโค้ด 2D
 • PLC ที่สามารถใช้งานได้ง่ายดาย
 • ขอแนะนำตัวอย่างระบบอัตโนมัติ
  ที่ผ่านการใช้ระบบวิชัน! ซึ่งเป็น
  ประโยชน์ในการเพิ่มการผลิตส่วน
  ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ 5G!
 • ตัวอย่างการติดตั้งและการวิเคราะห์
  แบบ 3 มิติ ในเวลาเพียง 1 วินาที
15 กันยายน 2020
 • เซนเซอร์รุ่นล่าสุดของ KEYENCE
  ที่รวมเซนเซอร์กับกล้องเข้าด้วยกัน
  เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากมนุษย์
 • ป้อนข้อมูลบาร์โค้ดไปยัง PCs
  ผ่าน USB ได้อย่างง่ายดาย!
 • ข้อควรรู้เมื่อต้องการซื้อไมโครสโคป
 • ตัวอย่างแอปพลิเคชันคอนทราสต์สูง
  16 แบบ โดยใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์
  แบบ UV
 • เทคนิคการลดเวลาการดีบัก PLC
 • [เอกสารใหม่] ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยว
  กับแบตเตอรี่สำรองในรถยนต์:
  ขอแนะนำการตรวจสอบด้วยเลเซอร์
  ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์และตัวอย่าง
  การวัดล่าสุด
 • ตัวอย่างโซลูชันล่าสุดสำหรับการวัด
  แบบ 2 มิติ / 3 มิติ ของผลิตภัณฑ์
  ฉีดขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์ยาง
 • เปลี่ยน QCD ด้วยระบบการวัด
 • เซนเซอร์ตรวจจับการไหล
  ที่ใช้งานได้หลากหลาย
 • ครบวงจร! เพียงใช้ไฟดวงเดียว
01 กันยายน 2020
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] การตรวจสอบ
  ชิ้นงานขนาดใหญ่ได้แม่นยำ
 • คำยืนยันจากลูกค้า: เหตุผลใน
  การเลือกระบบการวัดขนาดด้วย
  การประมวลผลภาพของ KEYENCE
 • ตัวอย่างแอปพลิเคชันการวัดล่าสุด
  สำหรับผู้ผลิตยานยนต์ในอนาคต
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
  ผลิตมอเตอร์! ขอแนะนำการใช้
  งานเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซน
  เซอร์และผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ
  KEYENCE
 • ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการผลิต
  โดยใช้เครื่องอ่านโค้ด
 • เหตุผลที่ผู้คนเลือกผลิตภัณฑ์
  ของ KEYENCE สำหรับการ
  ซัพพอร์ต IoT ของหุ่นยนต์
  อุตสาหกรรม
 • VR-5000 เครื่องมือวัดรูปแบบใหม่
  ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการตรวจสอบ
  ว่าผ่าน/ไม่ผ่าน สามารถใช้งานได้
  หลากหลายรวมถึงตรวจสอบรูปร่าง
  และการวัดแบบ 3 มิติ
 • สร้างความปลอดภัยและ
  สร้างสมดุลของผลผลิต
 • ลดต้นทุนด้วยเลเซอร์ UV
  แทนฉลากและเครื่องพิมพ์!
 • การใช้กล้องไมโครสโคป
  สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
18 สิงหาคม 2020
 • เซนเซอร์ตรวจจับการไหล
  ที่ใช้งานได้หลากหลาย
 • [ความรู้เบื้องต้น PLCs]
  การเขียนโปรแกรมและ
  การตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้น
 • การวิเคราะห์ที่รวดเร็วใน
  อุตสาหกรรมการแพทย์
  ยานยนต์และเซมิคอนฯ
 • เทคนิคที่ปฏิวัติ
  การวัดความหนา
  แผ่นฟิล์มและแก้ว
 • แนะนำการตรวจจับที่เสถียร
  ด้วยวิชันเซนเซอร์ขนาด
  กะทัดรัดพิเศษของ KEYENCE!
 • แค็ตตาล็อคเล่มรวม
  เครื่องอ่านโค้ดและ
  ตัวอย่างแอพพลิเคชัน
  จัดกลุ่มตามอุตสาหกรรม!
 • คำนวณ CP และ CPK ในทันที!
 • ข้อมูลสำคัญจากลูกค้าเมื่อ
  เลือกเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต
  และหมดอายุ
 • ระบบการวัดขนาด รูปร่าง
  ความหยาบแบบครบจบ
  ในเครื่องเดียว
 • ทำไมบริษัททั่วโลกถึงใช้
  วิชันซิสเต็มของ KEYENCE
03 สิงหาคม 2020
 • การคอนโทรลมอนิเตอร์โดย
  เขียนโปรแกรมแบบโฟลว์
 • [ใหม่] เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงาน
  เกี่ยวข้องกับยานพาหนะไฟฟ้า
  และ ADAS: แนะนำตัวอย่าง
  การตรวจสอบและการวิเคราะห์
  ด้วยเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
 • [ใหม่] วิชันซิสเต็มรุ่นล่าสุด
  ตรวจจับได้อย่างเถียร
 • ตัวอย่างการใช้งานจริงของ
  เครื่องอ่านโค้ดในการผลิต
  รถยนต์ไฟฟ้า
 • เหตุผลในการเปลี่ยนเครื่องมือวัด
  แบบสัมผัสและเครื่องมือวัดความ
  เรียบผิวแบบไม่สัมผัส
 • รองรับได้สูงสุด 200 A!
  มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อ
 • VHX-7000 มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่
  Optical Shadow Effect Mode
 • ทำไมเลเซอร์มาร์กเกอร์ UV จำเป็นในอุตสาหกรรมยานยนต์?
 • เพียงแค่วางแล้วกด - มาตรฐานใหม่
  ของ "Smart Factory"
 • หมดปัญหารอยขีดข่วน!
  แนะนำเซนเซอร์สัมผัส
  แบบใช้แรงดันต่ำพิเศษ
  ของ KEYENCE
20 กรกฎาคม 2020
 • พบคำตอบสำหรับการสร้าง 2D โค้ด
 • การเปรียบเทียบ CAD ระดับ
  ไมโครมิเตอร์ใช้เวลาเพียง 3 วินาที
 • ลดค่าใช้จ่ายด้วยเลเซอร์เซนเซอร์
  รุ่นล่าสุดของคีย์เอ็นซ์
 • โคแอกเชียลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับงานโลหะ
 • KV-8000 ซีรีส์ PLC ที่มาพร้อมกับ
  ฟังก์ชันบันทึกการทำงานเครื่องจักร
 • ครบวงจร! เพียงใช้ไฟดวงเดียว
 • ดิจิตอลไมโครสโคปรุ่นใหม่
  ที่มีผู้ใช้มากกว่า 20,000 บริษัท
 • เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกที่เพิ่ม
  ความน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายขึ้น
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
  ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
  ใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ต้องมีความ
  ชำนาญในการใช้งาน!
 • การเปรียบเทียบรายละเอียด
  ของระบบการวัด 3 มิติ!
07 กรกฎาคม 2020
 • ตัวอย่างงานที่สามารถวัดได้:
  ความโก่งงอ ความเรียบผิว
  รัศมีความโค้ง พื้นที่และปริมาตร
 • รวบรวมกรณีศึกษาของ
  KAIZEN-เครื่องอ่านโค้ด /
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ปรับปรุงผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญ
  ด้วยการวัดแบบทันที
 • เปรียบเทียบความแตกต่าง
  อย่างละเอียดในการทำ
  เครื่องหมายระหว่างเลเซอร์
  มาร์กเกอร์คุณภาพสูงกับ
  เลเซอร์มาร์กเกอร์ทั่วไป
 • เหมาะสำหรับผู้ผลิตยานพาหนะ
  ไฟฟ้าและการผลิตเซมิคอน
  ดักเตอร์ไฟฟ้า! ขอแนะนำ
  เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  รุ่นล่าสุดของ KEYENCE
 • [ใหม่] ค้นพบการทำงาน
  ที่มีความเสถียรมากขึ้น
  ของวิชันซิสเต็มรุ่นล่าสุด
 • ติดตั้งได้ทันที!
  แนะนำเทคนิคการตรวจสอบ
  สายการผลิตแบบรวมศูนย์
  และการจัดการข้อมูล
 • ตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรม
  ยานยนต์โดยใช้เซนเซอร์สัมผัส
  29 ชนิด
 • สร้างความปลอดภัยและ
  สร้างสมดุลของผลผลิต
 • [ใหม่] ดิจิตอลไมโครสโคป
  รุ่นที่ 5 ของ KEYENCE
09 มิถุนายน 2020
 • [สินค้าใหม่] วัดงานขนาดใหญ่
  ได้ง่ายดายด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ
 • ต้องการปรับปรุงกระบวนการ
  ทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ
  มากขึ้น ด้วยเครื่องอ่านโค้ดหรือไม่?
 • เลเซอร์สแกนเนอร์นิรภัย
  ที่มีความทนทานต่อสภาพ
  แวดล้อมที่ดีขึ้น
 • [ใหม่] ตัวอย่างการปรับปรุงล่าสุด
  สำหรับการผลิตและสร้างต้นแบบ
  แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
 • สามารถวัดแบบ 3 มิติ
  ได้ในเครื่องเดียว
 • คำศัพท์เกี่ยวกับเลเซอร์
 • ทำไมเราเลือก GT ซีรีส์
  คำยืนยันจากลูกค้า KEYENCE
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] เคยได้ยินหรือไม่
  วิชันซิสเต็มของ KEYENCE
  มีความเสถียรสูงสุด
 • ตัวอย่างแอพพลิเคชันที่
  ดิจิตอลไมโครสโคปทำได้
 • PLC พร้อมฟังก์ชันวิเคราะห์
  ปัญหาเพื่อเพิ่มอัตราการ
  ทำงานของอุปกรณ์
26 พฤษภาคม 2020
 • [สำหรับผู้ใช้เครื่องพิมพ์ CIJ]
  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะทำให้คุณ
  หมดกังวลกับการบำรุงรักษา
 • คำนวณค่าทางสถิติได้ทันที เช่น Cp,
  Cpk (Process Capability Indices)
 • การวัดความหนาของแผ่นวัสดุ /
  แผ่นเหล็กแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน!
 • ห้ามพลาด! ตัวอย่างการประยุกต์
  ใช้งานจริงของกล้องไมโครสโคป
  จาก 12 อุตสาหกรรม
 • ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการผลิต
  โดยใช้เครื่องอ่านโค้ด
 • [เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน]
  คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการ
  ควบคุมมอเตอร์
 • ระบบการวัด 3 มิติ แบบไม่สัมผัส:
  ตัวอย่างการติดตั้งและการวิเคราะห์
  การวัดรูปทรง 3 มิติ เพียง 1 วินาที!
 • ทำไมบริษัททั่วโลกถึงใช้
  วิชันซิสเต็มของ KEYENCE
 • 4 ข้อแนะนำในการลดต้นทุน
  เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ระบบการวัด
 • เซนเซอร์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
  ลักษณะภายนอกได้ทุกรูปแบบ
12 พฤษภาคม 2020
 • เซนเซอร์ตรวจจับการไหล
  ที่คุณรอคอย ฉบับที่ 3
 • ความแม่นยำสูงถึง1 μm
  สำหรับการวัด ในราคาที่ถูกที่สุด!
 • ลดการใช้แรงงานในอุตสาหกรรม
  อาหาร ยาและเครื่องสำอางได้
  อย่างง่ายดาย!
 • การเปรียบเทียบ CAD ระดับ
  ไมโครมิเตอร์ในเวลาเพียง 3 วินาที
 • การวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
  พร้อมการตรวจสอบย้อนกลับ
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] เหมาะสำหรับ
  ชิ้นงานขนาดใหญ่!
 • ขจัดทุกปัญหาด้วยไฟเพียงดวงเดียว
 • [ตัวอย่างล่าสุด] การปรับปรุง
  ประสิทธิภาพการทำงานของ
  หุ่นยนต์ด้วย IoT
 • ขอแนะนำดิจิตอลไมโครสโคป
  รุ่นล่าสุดของ KEYENCE!
 • เจาะลึกเทคนิคการใช้งาน
  เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกล้องในตัว
28 เมษายน 2020
 • 55 วิธีการกำจัดไฟฟ้าสถิต
  ที่หน้างานของคุณ
 • วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
  [อุปกรณ์การแพทย์ /
  อุตสาหกรรมยานยนต์]
 • เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วย
  รายงานการตรวจสอบที่อ่านง่าย!
 • ครบวงจร! เพียงใช้ไฟดวงเดียว
 • เรียนรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโค้ด 2D!
 • ม่านแสงนิรภัยที่มีเสถียรภาพ
 • อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้ง
  เลเซอร์มาร์กเกอร์
 • ทำไมคนทั่วไปถึงเลือกระบบ
  การวัดแบบ 2 มิติ ของ KEYENCE
 • [ความรู้เบื้องต้น PLCs]
  การเขียนโปรแกรมและ
  การตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้น
 • ลดเวลาการวัดลงอย่างมาก
  ด้วยเครื่องมือ 6-in-1!
31 มีนาคม 2020
 • ฟังก์ชันใหม่ที่สะดวกสบาย
  ของ XM ซีรีส์ สำหรับเครื่อง
  วัดพิกัดที่หน้างานของคุณ
 • เซนเซอร์ตรวจจับการไหล
  ที่คุณรอคอย - ฉบับที่ 2
 • เซนเซอร์แบบสัมผัสเพื่อตอบสนอง
  ความต้องการที่หลากหลาย
 • ครบวงจร! เพียงใช้ไฟดวงเดียว
 • เทคนิคการปรับปรุงความเร็ว
  ในการเขียนโปรแกรม PLCs
  - ฉบับที่ 2
 • VHX-7000 มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่
  Optical Shadow Effect Mode
 • ใหม่! คู่มือการใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์
  บนอุปกรณ์การแพทย์
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] เหมาะสำหรับ
  ชิ้นงานขนาดใหญ่!
 • รวบรวมกรณีศึกษาของ Kaizen-เครื่องอ่านโค้ด ×
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • คู่มือการวัดโปรไฟล์แบบ 3 มิติ
  สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสกรู
  และงานปั๊มขึ้นรูป
17 มีนาคม 2020
 • [ใหม่ล่าสุด] เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
  อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องทำการบำรุง
  รักษาด้วยตนเองอีกต่อไป!
 • เซนเซอร์ตรวจจับการไหลขนาดเล็ก
  ที่คุณรอคอย - ฉบับที่ 1
 • 55 วิธีการกำจัดไฟฟ้าสถิต
  ที่หน้างานของคุณ
 • ตัวอย่างการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  ด้วยเครื่องอ่านโค้ด
 • วัดชิ้นงานให้เหมือนต้นแบบ
 • โปรไฟเลอร์ชนิดหัวเข็มสัมผัสกับ
  ระบบการวัดแบบ 3D ชนิดไม่สัมผัส
 • [ใหม่] เครื่องมือวัดโปรไฟล์
  ในสายการผลิตรุ่นใหม่ล่าสุด
  ที่มีความละเอียดสูงสุดใน
  อุตสาหกรรม
 • ขอแนะนำแอปพลิเคชัน
  การประมวลผลภาพรุ่นล่าสุด!
 • ห้ามพลาด! สำหรับผู้ที่กำลังมองหา
  ดิจิตอลไมโครสโคป
 • ปรับปรุงความเร็ว PLC ของคุณ
03 มีนาคม 2020
 • [ใหม่! ละเอียดสุดๆ]
  2D/3D โปรไฟล์เลเซอร์
  3200 จุด/โปรไฟล์
 • เจาะลึกเทคนิคการใช้งาน
  เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกล้องในตัว
 • วิธีใช้ PLC เพื่อลดความซับซ้อน
  ในการจัดการข้อมูล
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] วางจำหน่ายแล้ว
  ไมโครสโคป 4K
 • ม่านแสงนิรภัยที่มีเสถียรภาพ
 • เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วย
  รายงานการตรวจสอบที่อ่านง่าย!
 • หลากหลายตัวอย่างการใช้งาน
  ในงานอุตสาหกรรม! การใช้งาน
  กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ที่เกิดขึ้นจริง!
 • ตัวอย่างงานที่สามารถวัดได้:
  ความโก่งงอ ความเรียบผิว
  รัศมีความโค้ง พื้นที่และปริมาตร
 • [ฉบับใหม่ล่าสุด 2020]
  การประยุกต์ใช้งานจริงกับ IoT
  ในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ขจัดทุกปัญหาด้วยไฟเพียงดวงเดียว
04 กุมภาพันธ์ 2020
 • คุณยังใช้ใบมีดในกระบวนการหรือไม่?
  เรียนรู้ข้อดีของเลเซอร์จากคู่มือนี้
 • เทคนิคที่จะปฏิวัติการวัดความหนาของแผ่นฟิล์มและแก้ว
 • ระบบการวัดนี้จะช่วยให้คุณลดอัตราความบกพร่องของชิ้นงานได้
  อย่างดีเยี่ยม
 • การตรวจสอบด้วยวิชันซิสเต็มของคุณในอนาคต
 • VHX-7000 ไมโครสโคป 4K ความแม่นยำสูงเครื่องแรกของโลก
 • การเปรียบเทียบรายละเอียดของระบบการวัด 3 มิติ!
 • สามารถทราบสาเหตุของการหยุดทำงานชั่วขณะด้วยกล้อง
  ในตัวของ PLC
 • การตรวจสอบการไหลต่ำ + ออกแบบการรัดท่อสำหรับการใช้งาน
  ที่หลากหลาย
 • เครื่องอ่านโค้ด × อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 • " POKAYOKE" เซนเซอร์ที่มีความสามารถในการตรวจจับที่ดีที่สุด
21 มกราคม 2020
 • เพียงแค่วางและกดก็ทำการวัดแบบสัมผัสและไม่สัมผัส
  ได้ในระดับไมโครมิเตอร์
 • ม่านแสงนิรภัยที่มีเสถียรภาพ
 • เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษในการเลือกวิชันซิสเต็มให้เหมาะสม
 • 14 ตัวอย่างการแนะนำเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
 • คอลเลกชันล่าสุดของ KEYENCE กับเซนเซอร์ตรวจจับ
  ความแตกต่าง ที่สามารถจัดการด้วยค่าตัวเลข
 • ทำไมคนทั่วไปถึงเลือกระบบการวัดแบบ 2 มิติ ของ KEYENCE
  สำหรับการตรวจสอบในไลน์การผลิต
 • เคล็ดลับการใช้โค้ด2Dให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] จำหน่ายแล้ว: VHX-7000 ไมโครสโคป 4K
 • เชื่อมต่อและตรวจสอบหุ่นยนต์ได้ง่ายดาย
 • สแกนพื้นผิว 3 มิติ ที่มีความแม่นยำสูงได้ในเวลาเพียง 1 วินาที!
07 มกราคม 2020
 • ทำไมต้องเลือกระบบการวัดโปรไฟล์แบบเลเซอร์
  สำหรับการตรวจสอบในไลน์
 • เรื่องราวความสำเร็จของ VHX ดิจิตอลไมโครสโคป
 • อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งเลเซอร์มาร์กเกอร์
 • เทคนิคการตรวจสอบสถานะสายการผลิตแบบรวมศูนย์
 • [ใหม่] เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อขนาดเล็ก
  ตรวจสอบการไหลเพียง 0.1 มล.ได้จากภายนอกท่อ
 • เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษในการเลือกวิชันซิสเต็มให้เหมาะสม
 • วิธีการใช้เลเซอร์เซนเซอร์ที่ถูกต้อง
 • เลเซอร์มาร์กเกอร์ x เครื่องอ่านโค้ด
 • เร็ว! คุณภาพสูงในอุตสาหกรรมการผลิต
 • ขอแนะนำ VR-5000 ซีรีส์ ระบบการวัดโปรไฟล์แบบไม่สัมผัส
  ชิ้นงานของ KEYENCE