ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2019

จดหมายข่าว 2019

02 เมษายน 2019

หัวข้อ :

วัดชิ้นงานพร้อมกันได้สูงสุดถึง 100 ชิ้น

e-News@KEYENCE
การวัดชิ้นงานพร้อมกันได้สูงสุดถึง 100 ชิ้น
ความสามารถในการวัดค่า 2.5D ของระบบการวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ
IM ซีรี่ส์ สามารถวัดได้ถึง 100 ชิ้นงานพร้อมกัน การวัดยังทำได้ง่ายโดยผู้ใช้
เพียงวางแค่ชิ้นงานและกดปุ่ม สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการวัด
ได้อย่างมาก
เลเซอร์มาร์กเกอร์ปลอดภัยหรือไม่?
คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยล่าสุด และตัวอย่างมาตรการด้านความปลอดภัย
สำหรับเลเซอร์มาร์กเกอร์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นี่เป็นสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับ
ผู้ที่ใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระบวนการเชื่อมที่ดีขึ้น
แนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนลดลงและน้ำหนักลดลง
ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการเชื่อมจะถูกเลือกเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นเราจึงได้รับคำขอให้มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบการเชื่อมเป็นจำนวนมาก เราจึงรวบรวม
วิธีการปรับปรุงการเชื่อมในสายการผลิตไว้ในคู่มือนี้
และแนะนำวิธีการปรับปรุงกระบวนการเชื่อมของคุณ
โดยใช้เครื่องสแกนเลเซอร์ 2D / 3D ของ KEYENCE
ชุดความรู้ที่จะช่วยให้คุณได้รับ 120% จากระบบวิชันซิสเต็ม!
ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4
·มีเทคนิคอะไรบ้างในการทำให้แสดงสถานะ / การแยกและการนับมีความเสถียร
·คุณจะทำการตรวจจับที่มีความเสถียรในการตรวจสอบตัวอักษรที่พิมพ์
ได้อย่างไรแม้ว่าสถานะของตัวอักษรที่พิมพ์จะเปลี่ยนแปลงไป
·คุณจะตรวจจับชิ้นงานที่มีการเปลี่ยนสีพื้นผิวที่ได้อย่างไร

คู่มือนี้มีหัวข้อดังกล่าวและอื่น ๆ - ข้อมูลล่าสุดสำหรับการประมวลผลภาพ
ระดับมาสเตอร์!
ขอแนะนำ เครือข่ายเซนเซอร์ KV ซึ่งสามารถเพิ่มการคาดการณ์ช่วงการ
ซ่อมบำรุงล่วงหน้ากับแผนกของคุณ
เครือข่ายเซนเซอร์ KV ระบุสถานะของเซนเซอร์อย่าง
ชัดเจน จะแสดงด้วยสัญญาณ ON / OFF เพียงอย่าง
เดียว คู่มือนี้แนะนำแอปพลิเคชันที่เป็นไปได้สำหรับ
ลูกค้า KEYENCE หลังจากติดตั้งเครือข่ายเซนเซอร์ KV
·ขจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการลดความเข้มของแสง
·ตรวจจับการสึกหรอบนแผ่นดูด
·ป้องกันการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ที่เกิดจากการ
ลดน้ำหล่อเย็น
ทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของตรวจสอบพื้นผิว 3 มิติ
คู่มือนี้ใช้ตัวอย่างจริงว่าเหตุผลใดที่ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ระบบการวัดแบบ 3 มิติ
ซึ่งเล่มนี้จะแสดงรายละเอียดข้อดีของการวัดรูปร่าง 3 มิติ ในลักษณะที่ไม่ต้อง
สัมผัสชิ้นงานเหมือนกับวิธีการดั้งเดิม
นวัตกรรมโฟลว์เซนเซอร์
เพียงแคลมป์จากด้านนอกของท่อ
คุณมีปัญหาในการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจสอบการไหลหรือไม่
FD-X ซีรี่ส์ สามารถติดตั้งโดย
1. ไม่ต้องตัดต่อท่อ
2. ไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม
3. ไม่มีการรั่วไหล
4. แม้พื้นที่จำกัดก็สามารถติดตั้งได้
แนะนำเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง
คุณเคยต้องการตรวจจับตำแหน่งของชิ้นงานอย่างแม่นยำ เช่น
เมื่อทำการวัดแนว แนวนอน ความสูง และความกว้างหรือไม่?
เลเซอร์เซนเซอร์ลำแสงกว้างของ KEYENCE ช่วยให้ผู้ใช้ทำการตรวจจับ
ที่มีเสถียรภาพ
คู่มือการอ่านโค้ดฉบับสมบูรณ์
·วิธีการเลือกเครื่องอ่านโค้ด
·ตัวอย่างการใช้งาน
·ระบบการสนับสนุนของ KEYENCE และอื่นๆ

นอกเหนือจากข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วคู่มือฉบับนี้ยังประกอบ
ด้วยความรู้และความชำนาญเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณ
ดำเนินไปด้วยความมั่นคงและความอุ่นใจ
กำลังต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การทดสอบ
และกระบวนการวิเคราะห์อยู่หรือไม่
คู่มือนี้จะอธิบายรายละเอียดของตัวอย่างที่แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของ การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
การทดสอบ และการวิเคราะห์
โดยการใช้กล้องไมโครสโคป

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site