1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2019

จดหมายข่าว 2019

26 กุมภาพันธ์ 2019

หัวข้อ :

ดู จับภาพ และวัด โดยใช้อุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว

e-News@KEYENCE
[ไมโครสโคป] ดู จับภาพ และวัด ที่ความเร็วสูงด้วยอุปกรณ์เพียง
เครื่องเดียว
·ไม่ต้องตั้งค่าความสว่าง
·ไม่ต้องปรับโฟกัส

KEYENCE ภูมิใจนำเสนอกล้องไมโครสโคป
ที่ประมวลผลการวิเคราะห์พื้นฐานด้วยความเร็วสูง
การวัดทันที
วัดพื้นที่ขนาดใหญ่แบบ 3 มิติ ในระยะเวลาเพียง 4 วินาที
ระบบวัด 3 มิติ แบบกว้างใช้งานง่าย:
เพียงแค่วางตัวอย่างแล้วคลิกปุ่ม
บนพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถตรวจสอบพื้นผิว
ดังนั้นรอยบุ๋มและนูนถูกสแกนในทันที
เซนเซอร์สีที่แม่นยำสูง: ตรวจจับความแตกต่างของภาพ /
สีได้อย่างเสถียร
1. การตรวจจับความแตกต่างของสีอย่างเสถียร
สามารถตรวจจับได้อย่างเสถียรแม้มีการเปลี่ยนแปลงสี
เล็กน้อย เช่นสีในกลุ่มเดียวกันและความแตกต่าง
ของสีบนโลหะ
2. ผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ของ KEYENCE เหมาะกับ
ทุกสถานการณ์ รูปแบบที่หลากหลาย: ตรวจจับ
ระยะไกล ขนาดเล็ก และส่วนขยายที่เป็นไฟเบอร์
คู่มือการมาร์ก 2D โค้ด
คู่มือนี้อธิบายถึงข้อได้เปรียบของการทำเครื่องหมาย
บนผลิตภัณฑ์ด้วยโค้ด 2D และให้ความรู้ความชำนาญ
ในการทำเครื่องหมายที่มีคุณภาพสูง นี่คือสิ่งที่ต้องอ่าน
สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับ
ระบบวิชั่นที่สามารถตั้งค่าได้ภายในสามขั้นตอน
ไม่มีความรู้เฉพาะทางที่จำเป็น KEYENCE ได้พัฒนา
อินเทอร์เฟซที่คุณสามารถดำเนินการได้ตาม
คำแนะนำทันที การพัฒนานี้นำไปสู่การปรับปรุงที่
สำคัญในเรื่องเวลาและ ความพยายามในการ
ปรับแต่งระบบวิชัน

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป