จดหมายข่าว

 • แหล่งข้อมูลเดียวของคุณในด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและข่าวสารด้านการวิจัยและพัฒนา ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

2018

24 เมษายน 2018
 • การวัด 3D เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสกรู
 • การตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย
 • เทคนิคสำหรับเชื่อมต่อ PLC กับ วิชันซิสเต็ม
 • เซนเซอร์ตรวจจับแบบระยะทางที่มีเสถียรภาพ
 • ลดเวลาในการวัดขนาดได้อย่างไร?
 • ข้อเสนอสำหรับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติสำหรับทุกคนในอุตสาหกรรม
  ยานยนต์และโลหะ
17 เมษายน 2018
 • คู่มือเทคโนโลยีของดิจิตอลไมโครสโคป
 • อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง
 • เรียนรู้พื้นฐานการประมวลผลภาพในเวลาเพียง 10 นาที
 • แคตตาล็อกรวมของเครื่องอ่านโค้ดที่รวบรวมตัวอย่างการใช้งานตามอุตสาหกรรม
 • แนะนำโมเดลที่มีแท่นงานและขนาดใหญ่เป็นพิเศษ!
 • ห้าเหตุผลที่ทำไมคนเปลี่ยนจากคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ไปเป็น
  ระบบการวัดแบบไม่สัมผัส
 • วิธีการวัดสำหรับรายงานข้อบกพร่องของรูปร่าง
 • ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
 • [ใหม่] 16 การประยุกต์ใช้งานสร้างความคมชัดด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ UV
 • เซนเซอร์สัมผัสที่จะไม่เกิดการแตกหักแม้จะวัดถึง 200 ล้านครั้ง
10 เมษายน 2018
 • เซ็นเซอร์สัมผัส GT2 ซีรี่ส์ ที่สามารถลดต้นทุนการตรวจสอบ
 • อยากเปลี่ยนกล้องจุลทรรศ์ตัวเก่าของคุณเป็นระบบดิจิตอลล้ำสมัยไหม
 • เลเซอร์มาร์กเกอร์ x เครื่องอ่านโค้ด
 • การเปิดใช้งานการตรวจสอบรูปลักษณ์โดยอัตโนมัติด้วยตนเอง
 • การป้องกันการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัด การกด และการขึ้นรูปเรซิน
03 เมษายน 2018
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] รุ่นแท่นวางกว้างช่วยในการตรวจวัด
 • [ใหม่] มาตรฐานใหม่สำหรับเลเซอร์สแกนเนอร์ความปลอดภัย
 • ใช้ระบบวิชั่นให้เต็มความสามารถ 100%
 • แนะนำการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดในอุตสาหกรรมยานยนตร์
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  ฉบับกระบวนการเคลือบด้วยเครื่องจ่าย
 • 3 เหตุผลในการเลือก XM ซีรี่ส์ เป็นเครื่องวัดพิกัดเครื่องแรก
 • วัดความโก่งงอและความเรียบ ได้ภายในเวลาเพียง 4 วินาที
 • การตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] วิชั่นเซนเซอร์ที่มีฟังก์ชัน OCR และยังสนับสนุน
  การตรวจสอบย้อนกลับ
 • [วิธีการใช้งานกล้องดิจิตอลไมโครสโคป]
  แนะนำตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่างๆสำหรับการวิจัยที่ล้ำสมัย
27 มีนาคม 2018
 • แก้ปัญหาความท้าทายในการควบคุมมอเตอร์
 • 5 เหตุผล เพื่อเปลี่ยนจากการใช้งานเกจ์วัดความสูงมาเป็น
  เครื่องมือวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
 • วิชันซิสเต็มที่มีความยืดหยุ่นไม่จำกัด สามารถจัดการได้ด้วย
  ไฟส่องสว่างแบบ All-In-One
 • ปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยกล้องไมโครสโคป
 • 19 วิธี ที่ช่วยลดเวลาในการวัดขนาดชิ้นงาน
20 มีนาคม 2018
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3 แกนรุ่นแรกของโลก
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย
 • แนะนำโมเดลที่มีแท่นงานและขนาดใหญ่เป็นพิเศษ!
 • [ใหม่] ความสามารถในการตรวจจับที่น่าประหลาดใจ
  วิชั่นซิสเต็มแบบมัลติสเปคตรัมเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
 • ต้องการเพิ่มทักษะพนักงานของคุณด้วยการแนะนำ
  กล้องดิจิตอลไมโครสโคปหรือไม่?
 • เลเซอร์มาร์กเกอร์ x เครื่องอ่านโค้ด
 • ปรับปรุงความเร็ว PLC ของคุณ
 • วิธีการวัดความหนาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • เซนเซอร์วิชั่นที่ช่วยให้การตรวจจับมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
 • การวัด 3D เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสกรู
13 มีนาคม 2018
 • [วิธีการใช้งานกล้องดิจิตอลไมโครสโคป] แนะนำตัวอย่างการ
  ประยุกต์ใช้ งานต่างๆสำหรับการวิจัยที่ล้ำสมัย
 • เอกสารสำหรับการมาร์กและการแปรรูปโลหะด้วยเลเซอร์
 • ปรับปรุงความเร็วและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบรูปร่าง
 • คู่มือแนะนำวิชันซิสเต็มโดยผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม
 • เทคนิคง่ายๆสำหรับการนำเข้าข้อมูลบาร์โค้ดลงใน Excel
 • ขจัดความจำเป็นในการใช้จิ๊ก
  ด้วยการตรวจวัดแบบง่ายๆที่โรงงาน
06 มีนาคม 2018
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] วิชันเซนเซอร์เช็คตัวอักษรด้วยการตั้งค่าภายใน 1 นาที
 • 3D GD&T และ ระบบการวัดโปรไฟล์ : ตัวอย่างตามอุตสาหกรรม
 • [ใหม่] คู่มือการมาร์ก 2D โค้ด
 • ตรวจสอบสารปนเปื้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • [ใหม่] มาตรฐานใหม่สำหรับเลเซอร์สแกนเนอร์ความปลอดภัย
 • เคล็ดลับและเทคนิคของวิชันซิสเต็มสำหรับการตรวจสอบการมีอยู่
 • แนะนำการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดในอุตสาหกรรมยานยนตร์
 • [ใหม่!] เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ
 • ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้งานเครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผล
  ภาพ
 • การป้องกันการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
27 กุมภาพันธ์ 2018
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ FA ต่างๆโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแลดเดอร์
 • วัดได้ทันทีแม้ชิ้นงานขนาดใหญ่
 • ตรวจสอบภาพอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยต้นทุนต่ำ
 • สามารถวัดขนาดโปรไฟล์ได้ภายใน 4 วินาที
 • 5 เหตุผลในการเปลี่ยนจากคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
 • ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ!
20 กุมภาพันธ์ 2018
 • ประเด็นสำคัญในการลดต้นทุนด้วยการประมวลผลภาพ
 • คู่มือเทคโนโลยีของดิจิตอลไมโครสโคป
 • คุณยังใช้ใบมีดในกระบวนการหรือไม่?
  เรียนรู้ข้อดีของเลเซอร์จากคู่มือนี้
 • [ใหม่] มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อ
 • คู่มือขั้นพื้นฐาน 2D โค้ด
 • การประยุกต์ใช้งาน KV Nano ซีรี่ส์ PLC Vol. 2
 • ปรับปรุงความเร็วและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบรูปร่าง
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  ฉบับกระบวนการเคลือบด้วยเครื่องจ่าย
 • เซ็นเซอร์สัมผัส GT2 ซีรี่ส์ ที่สามารถลดต้นทุนการตรวจสอบ
14 กุมภาพันธ์ 2018
 • วิชันซิสเต็มสามารถปรับปรุงการตรวจสอบภาพได้อย่างไร
 • คีย์เอ็นซ์ขอนำเสนอโซลูชั่นครบวงจรสำหรับระบบตรวจสอบย้อนกลับ
 • เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกล้องในตัว!
  ตัวอย่างทางเทคนิคที่รวมการมาร์กและการสร้างภาพไว้ด้วยกัน
 • วิธีการวัดความหนาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีห้องสำหรับตรวจวัด
  สามารถวัด 3D ได้แม้ที่หน้างาน
06 กุมภาพันธ์ 2018
 • ศึกษากระบวนการและการมาร์กบนเรซินด้วยเลเซอร์
 • เทคนิคการตรวจสอบภาพที่กำลังขยายสูงสำหรับสกรู เรซิน
  คอนเนคเตอร์ และการบัดกรี
 • [ใหม่] มาตรฐานใหม่สำหรับเลเซอร์สแกนเนอร์ความปลอดภัย
 • คู่มือแนะนำวิชันซิสเต็มโดยผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม
 • รวมข้อมูลเครื่องอ่านโคดทุกรุ่น!
 • วิวัฒนาการในอนาคต: เครื่องวัดพิกัดโพรบมือถือ XM ซีรี่ส์
 • วัดขนาดชิ้นงานได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น
 • ทำไมต้องเลือกระบบการวัด 2D ของ KEYENCE
  สำหรับการตรวจสอบแบบอินไลน์
 • แคตตาล็อกเครื่องกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิตที่แสดงพื้นที่และ
  ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างชัดเจน
30 มกราคม 2018
 • การเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของระบบการวัดขนาดด้วยภาพ
  IM ซีรี่ส์!
 • เซนเซอร์สัมผัสที่สามารถใช้งาน 200 ล้านครั้ง
 • การแก้ปัญหาการใช้งานและการวิเคราะห์ที่ยากลำบาก
 • ห้าเหตุผลที่ทำไมคนเปลี่ยนจากคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์
  ไปเป็นระบบการวัดแบบไม่สัมผัส
 • เทคนิคสำหรับการปรับปรุงในโรงงานโดยใช้หน้าจอสัมผัส
23 มกราคม 2018
 • เชื่อมต่อทุกอย่างผ่าน Ethernet
 • เรียนรู้จากอุตสาหกรรมอื่น และแนวทางการปรับปรุง QCD
 • อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง
 • [ใหม่] ความสามารถในการตรวจจับที่น่าประหลาดใจ
  วิชั่นซิสเต็มแบบมัลติสเปคตรัมเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
 • แนะนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ลดเวลาในการวัดขนาดได้อย่างไร?
 • ขั้นตอนการวัดค่าที่ง่ายดายและแม่นยำมากขึ้น
 • เซ็นเซอร์แบบสัมผัสเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
 • วิธีการวัดสำหรับรายงานข้อบกพร่องของรูปร่าง
 • ตำราสำหรับการมาร์กและการแปรรูปโลหะด้วยเลเซอร์
16 มกราคม 2018
 • [ใหม่!] ดิจิตอลไมโครสโคป VHX-6000
 • [ใหม่!] เครื่องมือวัดด้วยการประมวลผลภาพ IM-7000
 • [ใหม่!] วิชันซิสเต็มที่มีความยืดหยุ่นไม่จำกัด
  สามารถจัดการได้ด้วยไฟส่องสว่างแบบ All-In-One
 • [ใหม่!] เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ FA ต่างๆโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแลดเดอร์
 • [ใหม่!] สามารถเช็คอุปกรณ์อย่างง่ายดายด้วยแท็บเล็ต
 • [ใหม่!] เลเซอร์สแกนเนอร์นิรภัยที่มีความทนทานต่อ
  สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
10 มกราคม 2018
 • [ใหม่] มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อ
 • พื้นฐานการประมวลผลภาพที่คุณสามารถอ่านได้ภายในเวลาเพียง
  10 นาที
 • การตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • วิวัฒนาการในอนาคต: เครื่องวัดพิกัดโพรบมือถือ XM ซีรี่ส์
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ
 • 5 เหตุผล เพื่อเปลี่ยนจากการใช้งานเกจ์วัดความสูงมาเป็นเครื่องมือ
  วัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
 • วิชั่นเซนเซอร์ที่ทุกคนสามารถตั้งค่าได้ภายใน 1 นาที
 • การมาร์กและตรวจสอบพร้อมกัน
  แนะนำเลเซอร์มาร์กของ KEYENCE พร้อมกล้องในตัว
 • ติดตั้งกล้องไมโครสโคปเพิ่มผลกำไร!

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป