จดหมายข่าว 2018

25 ธันวาคม 2018

หัวข้อ :

โซลูชันในการอ่านโค้ด

e-News@KEYENCE
โซลูชันในการอ่านโค้ด
การประสานงานทุกอย่างตั้งแต่การเลือกโค้ด
ไปจนถึงการจัดการข้อมูล แคตตาล็อกนี้
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องอ่านโค้ดของ
KEYENCE ทั้งหมด
[นิยมมากที่สุด] PLC สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆโดยไม่ใช้
โปรแกรมแลดเดอร์
เชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เครื่องมือวัด
จนถึงอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่ใช้โปรแกรมแลดเดอร์
คู่มือนี้ยังนำเสนอตัวอย่างโดยละเอียด เช่น การแสดง
สถานะการทำงานและรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ
[ใหม่] เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อขนาดเล็ก
ตรวจสอบการไหลเพียง 0.1 มล.ได้จากภายนอกท่อ
KEYENCE ขอแนะนำเซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบ
รัดท่อแบบใหม่ล่าสุด ที่สามารถตรวจสอบการไหลเพียง
0.1 มล.ได้จากภายนอกท่อ
·ความแม่นยำสูงแม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสกับของเหลว
อัตตราการทำซ้ำ ±0.1% ของ FS
·รองรับของเหลวต่างๆ รวมทั้งของเหลวที่มีความหนืดสูง
·รองรับเรซิ่น (อ่อน/แข็ง) และท่อเหล็ก
·ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
เซนเซอร์สัมผัสแบบใหม่ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายของคุณได้
เคยพบปัญหาเซนเซอร์ไม่สัมผัสชิ้นงาน ไม่สามารถใช้
กับงานที่เคลื่อนที่ได้ และพังง่ายหรือไม่?
ทำไมไม่เปลี่ยนมาใช้เซนเซอร์แบบสัมผัสของ
KEYENCE? เซนเซอร์ที่มีต้นทุนต่ำและมีความแม่นยำ
สูงนี้จะสามารถ ขจัดปัญหาด้านบนที่กล่าวมา คุณ
สามารถใช้เซนเซอร์นี้ เพื่อลดต้นทุนทั้งหมดหลังจาก
ติดตั้ง
คู่มือสำหรับการมาร์กและการแปรรูปโลหะด้วยเลเซอร์
·หลักการของการมาร์กและการแปรรูปโลหะ
·อัตราการดูดซับเลเซอร์สำหรับวัสดุต่าง ๆ

ตรวจสอบเอกสารนี้เพื่อเรียนรู้การมาร์กด้วยเลเซอร์
เฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นเรื่องการมาร์กและการแปรรูปโลหะ
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระบวนการเชื่อมที่ดีขึ้น
แนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนลดลงและน้ำหนักลดลง
ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการเชื่อมจะถูกเลือกเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นเราจึงได้รับคำขอให้มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบการเชื่อมเป็นจำนวนมาก เราจึงรวบรวม
วิธีการปรับปรุงการเชื่อมในสายการผลิตไว้ในคู่มือนี้
และแนะนำวิธีการปรับปรุงกระบวนการเชื่อมของคุณ
โดยใช้เครื่องสแกนเลเซอร์ 2D / 3D ของ KEYENCE
ปรับปรุงความเร็วในการตรวจสอบในสามวินาที!
คู่มือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนที่ดำเนินการตรวจสอบ
ด้วย คาลิปเปอร์ ไมโครเมตร เครื่องวัดความสูง เครื่อง
เปรียบเทียบแสง กล้องไมโครสโคป ระบบวัดค่า GD&T
และเครื่องวัดพิกัด ได้เข้าใจถึงมีวิธีการปรับปรุง
เวลาในการตรวจสอบ
การสังเกตและวิเคราะห์ภาพขยายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
[อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์]
KEYENCE ขอนำเสนอตัวอย่างการติดตั้งกล้อง
ไมโครสโคปในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
และยานยนต์ คู่มือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อดีของ
กล้องไมโครสโคปและวิธีการใช้งาน
วิชันซิสเต็มพร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
คู่มือนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่สามารถนำไปปรับปรุงและ
การตั้งค่าวิชันซิสเต็มที่ง่ายดาย หากคุณกำลังพิจารณา
ที่จะซื้อวิชันซิสเต็มโปรดดูคู่มือนี้
[ผลิภัณฑ์ใหม่ที่วางจำหน่าย] วัดโปรไฟล์แบบ 3 มิติ ภายใน 1 วินาที
สามารถวัดความลึกร่อง ความหยาบผิว แบบ 3 มิติ
ได้ภายใน 1 วินาที โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าที่ยุ่งยาก

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป