1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2018

จดหมายข่าว 2018

23 ตุลาคม 2018

หัวข้อ :

ประโยชน์จากการใช้ไมโครสโคปใน 12 อุตสาหกรรม

e-News@KEYENCE
12 อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ไมโครสโคป
คู่มือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยแก้ปัญหาการ
วิจัยและพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ เรียนรู้เทคนิค
การวิเคราะห์ที่แตกต่างกันด้วยภาพจากตัวอย่างจริง
และความก้าวหน้า ในการใช้กล้องไมโครสโคป
5 เหตุผล เพื่อเปลี่ยนจากการใช้งานเกจ์วัดความสูงมาเป็นเครื่องมือ
วัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
เพราะเหตุใดผู้ใช้งานหลายคนจึงเปลี่ยนมาใช้
เครื่องมือวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน?
คู่มืออธิบายข้อได้เปรียบของเครื่องมือ
ดังกล่าวซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิตได้
ปรับปรุงความเร็วและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบรูปร่าง
เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพของ
KEYENCE สามารถวัดได้ ถึง 99 จุด ภายใน
3 วินาที คู่มืออธิบายประโยชน์ต่างๆ ที่จะ
ได้รับจากการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
เช่น การตรวจสอบในกระบวนการและ
การตรวจสอบก่อนการจัดส่ง
การจัดตำแหน่งแกนลำแสงของม่านแสงนิรภัยอย่างง่าย
แสงเลเซอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจนทำให้
ง่ายต่อการจัดตำแหน่งแกนลำแสงเลเซอร์
คู่มือการมาร์ก 2D โค้ด
คู่มือนี้อธิบายถึงข้อได้เปรียบของการทำเครื่องหมาย
บนผลิตภัณฑ์ด้วยโค้ด 2D และให้ความรู้ความชำนาญ
ในการทำเครื่องหมายที่มีคุณภาพสูง นี่คือสิ่งที่ต้องอ่าน
สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับ

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป