จดหมายข่าว 2018

22 พฤษภาคม 2018

หัวข้อ :

เลเซอร์สแกนเนอร์เพื่อความปลอดภัย

e-News@KEYENCE
มาตรฐานใหม่สำหรับเลเซอร์สแกนเนอร์ความปลอดภัย
1. จอแสดงผล
ยืนยันและใช้งานจากสถานที่ที่ง่ายต่อการมองเห็น
2. มีสองกล้องในตัว
วิดีโอเรียลไทม์เพื่อดูสถานะการตรวจพบ
3. รองรับ PROFIsafe / PROFINET
คู่มือการตรวจสอบบาร์โค้ด / 2D
คู่มือนี้อธิบายการตรวจสอบโค้ด ช่น ประเภทของ
มาตรฐานการตรวจสอบโค้ด และวิธีการยืนยันที่ง่าย
ต่อการเข้าใจ คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียด
ที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานในทางปฏิบัติ
10 เคล็ดลับสำหรับการออกแบบ PLC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คู่มือที่ควรอ่านนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการออกแบบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยเนื้อหา
ภายในจะแนะนำเทคนิคในการใช้ PLC เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับสายการผลิต
เซนเซอร์ที่ใครก็ต้องการ!
วิชันเซนเซอร์ IV ซีรี่ส์ เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้
คุณสามารถตรวจจับได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปร่าง สี
และเส้นผ่าศูนย์กลาง ลองเช็คเอกสารเหล่านี้ถึงเหตุผล
ที่ทำให้หลายบริษัทตัดสินใจใช้ IV ซีรี่ส์
ตรวจสอบสารปนเปื้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
VHX-6000 ดิจิตอลไมโครสโคปจากคีย์เอ็นซ์มี
ฟังก์ชันการวิเคราะห์สารปนเปื้อน ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ช่วย
ให้ VHX-6000 สามารถนับและวิเคราะห์อนุภาค
ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องต้องกังวลถึงผู้ปฏิบัติงาน
โดยอิงจาก ISO 16232 ในขณะที่สามารถ
ตรวจสอบพื้นที่ขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ
3 เหตุผลในการเลือก XM ซีรี่ส์ เป็นเครื่องวัดพิกัดเครื่องแรก
คู่มือนี้จะอธิบาย 3 เหตุผลหลักที่บริษัทต่างๆที่ใช้
คาลิปเปอร์ ไมโครเมตร และเกจวัดความสูงได้
เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือวัดพิกัดแบบโพรบมือถือของ
KEYENCE ลองหาคำตอบว่าทำไมเครื่องวัดพิกัดแบบ
โพรบมือถือของเราจึงเป็น CMM ที่ดีที่สุด

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป