ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2018

จดหมายข่าว 2018

21 พฤษภาคม 2018

หัวข้อ :

คู่มือทางเทคนิคที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุดของ KEYENCE

e-News@KEYENCE
คู่มือแนะนำเทคโนโลยีของเลเซอร์
เลเซอร์คืออะไร?ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานเกี่ยว
กับเลเซอร์ เช่น หลักการออสซิลเลชัน ข้อแตกต่างของ
วิธีออสซิลเลชันและ ลักษณะของความยาวคลื่นที่แตก
ต่างกัน
คู่มือขั้นพื้นฐาน 2D โค้ด
นี่คือสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนด
ต่อไปนี้ ECC200 ขนาด รูปแบบการจัดตำแหน่ง
และรูปแบบนาฬิกา คู่มือนี้จะให้คำอธิบายที่เข้าใจ
ง่ายสำหรับกุญแจสำคัญ สำหรับการประยุกต์ใช้
งานของโค้ด 2D
10 ข้อเมื่อพิจารณากล้องไมโครสโคป
คู่มือนี้แนะนำข้อดีของกล้องดิจิตอลไมโครสโคปที่
ไม่สามารถหาได้ ในกล้องไมโครสโคปแบบเดิม
ในคู่มือจะอธิบายถึงรายละเอียดที่ชัดเจน ว่ากล้อง
ดิจิตอลไมโครสโคปต่างจากกล้องไมโครสโคปแบบ
เดิมอย่างไร ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ในระดับ
เดียวกับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
พื้นฐานการประมวลผลภาพที่คุณสามารถอ่านได้ภายในเวลาเพียง
10 นาที
กล้อง ไฟส่องสว่าง และเลนส์ เป็นองค์ประกอบ
สำคัญสำหรับ การประมวลผลภาพ คู่มือนี้
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบเหล่านี้ซึ่ง
จะช่วยให้คุณมีความรู้พื้นฐานที่ จำเป็นสำหรับการ
ประมวลผลภาพ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ
ระบบการวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพของ
KEYENCE สามารถวัดเป้าหมายได้หลากหลายได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ดาวน์โหลดคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น หลักการส่องสว่างและ
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
"เซนเซอร์คืออะไร"
หลักการพื้นฐานและคุณลักษณะต่างๆ
ทุกวันนี้มีเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบให้บริการ
การเรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์จึงเป็นความท้าทาย
ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อศึกษาส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับ
หลักการตรวจจับของเซนเซอร์และเครื่องมือวัดต่างๆ
เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าสถิตและมาตรการรับมือได้ภายใน 5 นาที
เรียนรู้กลไกที่อยู่เบื้องหลังการเกิดปัญหาไฟฟ้าสถิต
สาเหตุของปัญหาไฟฟ้าสถิตและมาตรการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าว
ศึกษาเทคนิคการใช้งานดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
แบบไม่สัมผัสชิ้นงานเพื่อการวัดแบบต่างๆโดยใช้ไดอะแกรม
·ชนิดของดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบไม่สัมผัสชิ้นงาน
·หลักการวัด
·เทคนิคการวัด และอื่นๆ

ดาวน์โหลดชุดเอกสารทั้ง 5 ฉบับ ที่เป็นประโยชน์
สำหรับผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน
ได้พร้อมกันในครั้งเดียว

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site