จดหมายข่าว 2018

10 เมษายน 2018

หัวข้อ :

เซ็นเซอร์สัมผัสที่ช่วยคุณลดต้นทุนการตรวจสอบ

e-News@KEYENCE
เซ็นเซอร์สัมผัส GT2 ซีรี่ส์ ที่สามารถลดต้นทุนการตรวจสอบ
GT2 ซีรี่ส์ มีหัวที่หลากหลาย เช่น แบบผลักดันอากาศ
ที่สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
สามารถวัดชิ้นงานที่เชื่อกันว่าสามารถวัดได้ด้วย
ระบบการวัดที่มีราคาแพงมากเท่านั้น
อยากเปลี่ยนกล้องจุลทรรศ์ตัวเก่าของคุณเป็นระบบดิจิตอลล้ำสมัยไหม
·กำจัดภาพหลุดโฟกัสแบบเดิมๆ
·ฟังก์ชันการวัดหลากหลายรูปแบบ

คีย์เอ็นซ์สามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้คุณได้ รวมทั้งการ
ปรับปรุงการตรวจสอบ และวิเคราะห์ชิ้นงานของกล้อง
ไมโครสโคปของคุณ ลองดูบทความนี้ ที่จะนำเสนอ
ประโยชน์และตัวอย่างของการปรับปรุง
คุณภาพกล้องไมโครสโคปของคุณ
เลเซอร์มาร์กเกอร์ x เครื่องอ่านโค้ด
กุญแจสำคัญในระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ประสบ
ความสำเร็จ คือการกำหนดคุณสมบัติของการ
มาร์กและการอ่านโค้ด KEYENCE สามารถให้
คำแนะนำอย่างครบถ้วนในทั้งสองขั้นตอน
การเปิดใช้งานการตรวจสอบรูปลักษณ์โดยอัตโนมัติด้วยตนเอง
ทุกคนสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
โดยปราศจากปัญหา คู่มือนี้แนะนำการตรวจสอบ
คุณลักษณะแบบใหม่ด้วยระบบวิชันซิสเต็ม
ที่ง่ายในการกำหนดค่าจาก KEYENCE
การป้องกันการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่
บกพร่องออก พร้อมกับการตรวจสอบที่ต้องใช้
บุคลากรเป็นจำนวนมาก คู่มือนี้แนะนำตัวอย่างใน
การการตรวจสอบโดยใช้ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
ควบคู่ไปกับประโยชน์ในด้านค่าใช้จ่าย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัด การกด และการขึ้นรูปเรซิน
ใช้คู่มือนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานและข้อควรระวัง
ที่เกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้
ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
โดยใช้เครื่องวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป